obwieszczenia

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowi...

Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Stycznia, 2014
Przedmiot: 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV, linii kablowej nn 0,4kV oraz wymianie słupów linii napowietrznej nn 0,4kV, SN 15kV na działkach nr 43, 128, 130, 133, 129/3 w obrębie Sucha Huta, gmina Przywidz