Urząd

ogloszenia

Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dz...

Data publikacji: 
poniedziałek, 26 Stycznia, 2015
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.
Opublikował: