ogloszenia

Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe/ podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 zgodnie z ...

Data publikacji: 
środa, 10 Lutego, 2016
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe/ podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r.