ogloszenia

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

Data publikacji: 
czwartek, 3 Marca, 2016
Zarządzenie 15/2016
Przedmiot ogłoszenia: 
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentu obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz, wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 11.01.2016 r. do 01.02.2016 r. (II wyłożenie)