ogloszenia

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu wszczętym z urzędu w sprawie w...

Data publikacji: 
piątek, 9 Grudnia, 2016
Zawiadomienie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu wszczętym z urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 3, który będzie zlokalizowany na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Piekło Górne" zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.