Wirtualna gablota

Ogłoszenia

Dane Typ Dotyczy
2018-02-20 Zapytanie ofertowe Wynajem transportu drogowego (o załadunku min. 20t.)
2018-02-14 Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup wraz z dostawą we skazane miejsce materiałow Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup wraz z dostawą we s...
2018-01-31 Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierzawy na okres do lat 3
2018-01-25 Zaproszenie do Składania ofert Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię,...
2018-01-25 Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup wraz z dostawą we skazane miejsce materiałow Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup wraz z dostawą we s...
2018-01-09 Odpowiedzi na pytania - Inwentaryzacja nasypu pod drogę do oczyszczalni Gminy Przywidz
2017-12-19 Zapytanie ofertowe W sprawie wynajmu i serwisu kabin sanitarnych w miejscach publicznych na terenie gminy Przywidz w 20...
2017-12-19 Zapytanie ofertowe W sprawie odbioru, transportu i przekazywania do unieszkodliwania padłych zwierząt z terenu gminy Pr...
2017-12-19 Zapytanie ofertowe W sprawie odławiania i zapewnienia opieki bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przywidz.
2017-12-19 Zapytanie ofertowe - odbiór i zagospodarowanie odpadów: skratek oraz zawartości piaskowników z gminnej oczyszczalni ścieków w Przywidzu Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2018 roku usług w za...

Strony