Wirtualna gablota

Ogłoszenia

Dane Typ Dotyczy
2017-12-01 Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostawę gruzu betonowego w ilości do 100 ton frakcji 30-60mm i kamieni łamanego w ilości do 100 ton frakcji 16-32 mm Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostawę gruzu betonowego ...
2017-11-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2017-10-24 Dostawę "Zakup samochodu 9-osobowego(8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1...
2017-10-24 Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg gm...
2017-10-17 Protokół z przebiegu konsultacji programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Protokół z przebiegu konsultacji programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi or...
2017-10-09 Zapytanie ofertowe OFERTA na dostawę samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w...
2017-09-29 Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostawę gruzu betonowego w ilości do 1000 ton frakcji 30-60mm Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostawę gruzu betonowego ...
2017-09-29 Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg gm...
2017-09-28 Zapytanie ofertowe Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej zakup projektu typowego budynku gospodarczeg...
2017-09-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy...

Strony