Wirtualna gablota

Ogłoszenia

Dane Typ Dotyczy
2017-12-15 Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe - pobór i analiza wody pitnej
2017-12-15 Zapytanie ofertowe - paliwa Dostawa paliwa takiego jak olej napędowy, benzyna bezołowiowa Pb 95 i 98 dla Gminy Przywidz
2017-12-04 Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Trzepowo.
2017-12-04 Zapytanie ofertowe wodociąg Piekło Dolne do ul. Kaszubskiej
2017-12-01 Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostawę gruzu betonowego w ilości do 100 ton frakcji 30-60mm i kamieni łamanego w ilości do 100 ton frakcji 16-32 mm Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostawę gruzu betonowego ...
2017-11-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2017-10-24 Dostawę "Zakup samochodu 9-osobowego(8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1...
2017-10-24 Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg gm...
2017-10-17 Protokół z przebiegu konsultacji programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Protokół z przebiegu konsultacji programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi or...
2017-10-09 Zapytanie ofertowe OFERTA na dostawę samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w...

Strony