Wirtualna gablota

Ogłoszenia

Dane Typ Dotyczy
2017-10-17 Protokół z przebiegu konsultacji programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Protokół z przebiegu konsultacji programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi or...
2017-10-09 Zapytanie ofertowe OFERTA na dostawę samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w...
2017-09-29 Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostawę gruzu betonowego w ilości do 1000 ton frakcji 30-60mm Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostawę gruzu betonowego ...
2017-09-29 Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg gm...
2017-09-28 Zapytanie ofertowe Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej zakup projektu typowego budynku gospodarczeg...
2017-09-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy...
2017-09-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy...
2017-08-16 Pismo z Ministerstwa Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków...
2017-06-28 ogłoszenie o zamówieniu przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w czterech szkołach na terenie Gminy w SP Trzepowo, ...
2017-06-28 ogłoszenie o zamówieniu przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w czterech szkołach na terenie Gminy w SP Trzepowo, SP Pomle...

Strony