Urząd

Wirtualna gablota

Ogłoszenia

Dane Typ Dotyczy
2017-12-19 Zapytanie ofertowe W sprawie odławiania i zapewnienia opieki bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przywidz.
2017-12-19 Zapytanie ofertowe - odbiór i zagospodarowanie odpadów: skratek oraz zawartości piaskowników z gminnej oczyszczalni ścieków w Przywidzu Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2018 roku usług w za...
2017-12-19 Zapytanie ofertowe- Pomiar poziomu lustra wod Wójt gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na:Pomiar poziomu lustra wody oraz poziom ...
2017-12-15 Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe - pobór i analiza wody pitnej
2017-12-15 Zapytanie ofertowe - paliwa Dostawa paliwa takiego jak olej napędowy, benzyna bezołowiowa Pb 95 i 98 dla Gminy Przywidz
2017-12-04 Wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Trzepowo.
2017-12-04 Zapytanie ofertowe wodociąg Piekło Dolne do ul. Kaszubskiej
2017-12-01 Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostawę gruzu betonowego w ilości do 100 ton frakcji 30-60mm i kamieni łamanego w ilości do 100 ton frakcji 16-32 mm Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostawę gruzu betonowego ...
2017-11-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2017-10-24 Dostawę "Zakup samochodu 9-osobowego(8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1...

Strony