podstrona

PUMA – Polska Unia Mobilności Aktywnej


puma41_0.jpgW 2010r powołano  Polską Unię Mobilności Aktywnej działającą na rzecz zwiększenia roli aktywnych form zaspokajania potrzeb codziennej mobilności.  

Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

Rozwiązanie problemów komunikacyjnych jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed polskimi samorządami. Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety aktywnej mobilności. Zasady te zostały sformułowane w 2010 roku w Gdańskiej Karcie Mobilności Aktywnej.  

Głównym inicjatorem utworzenia  stowarzyszenia  „Polska Unia Mobilności Aktywnej” oprócz Miasta Gdańsk  i Miasta Malbork jest Gmina Przywidz (Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady  Gminy Przywidz z dnia 29.06.2011r w sprawie utworzenia Polskiej Unii Mobilności Aktywnej).

Powołanie Stowarzyszenia PUMA ma również ścisły związek z przygotowaniem polskich samorządów do pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Kojarząc polskie samorządy z partnerami zagranicznymi, PUMA tworzy znakomite warunki do realizacji międzynarodowych przedsięwzięć bazujących na najnowszych światowych doświadczeniach w zakresie zrównoważonego rozwoju przestrzeni publicznej.

Za stowarzyszeniem PUMA już III Kongres Mobilności Aktywnej , który odbył się w Gdańsku. Ideą Kongresów Mobilności Aktywnej jest zwrócenie uwagi  na  korzyści promowania  różnych form mobilności aktywnej wśród mieszkańców naszego kraju. Kongres Mobilności Aktywnej adresowany jest głównie do innowacyjnie myślących samorządowców, zwłaszcza prezydentów, starostów, burmistrzów oraz wójtów. Kongres jest doskonałym miejscem do podjęcia wspólnych działań, zaangażowania władz szczebla krajowego, samorządowców, organizacji pozarządowych, firm – ludzi, którym bliska jest idea innowacyjnych zmian przestrzeni publicznej.  III Kongres Mobilności Aktywnej utrwalił zapoczątkowaną w 2010 roku debatę i przyczynił się do wdrożenia projektów, których celem jest nowe spojrzenie na przestrzeń publiczną i zagadnienie zrównoważonego rozwoju systemów mobilności w naszych miastach i regionach.

Kolejny już IV Kongres Mobilności Aktywnej pod koniec 2013r.

 

Źródło :
www.pswe.org,
www.mobilnosc.org,
www.kongresmobilnosci.pl
Urząd Miasta Gdańska

Opracowała:
Aleksandra Ciecholewska