Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na sporządzenie:1. Aktualizac...

Data publikacji: 
wtorek, 16 Kwietnia, 2019
Zapytanie Ofertowe - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na sporządzenie: 1. Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na sporządzenie: 1. Raprotu z...

Data publikacji: 
wtorek, 16 Kwietnia, 2019
Zapytanie ofertowe - Raprot z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz za lata 2017-2018.
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na sporządzenie: 1. Raprotu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz za lata 2017-2018.

Wójt Gminy Przywidz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho...

Data publikacji: 
piątek, 1 Marca, 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dierrzawy na okres lat 5
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) przeznacza do dzierżawy niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Przywidz

Notatka o roztrzygnięciu zapytania ofertowego GK.D.271.3.2019

Data publikacji: 
wtorek, 5 Marca, 2019
Notatka o roztrzygnięciu zapytania ofertowego GK.D.271.3.2019
Przedmiot ogłoszenia: 
Notatka o roztrzygnięciu zapytania ofertowego GK.D.271.3.2019

Wynajem samojezdnego walca drogowego (min. 10t. z funkcją wibracji)

Data publikacji: 
wtorek, 19 Lutego, 2019
Zapytanie Ofertowe - Wynajem samojezdnego walca drogowego
Przedmiot ogłoszenia: 
Wynajem samojezdnego walca drogowego (min. 10t. z funkcją wibracji)

Wynajem transportu drogowego (o załadunku min 20t)

Data publikacji: 
wtorek, 19 Lutego, 2019
Zapytanie Ofertowe - Wynajem transportu drogowego
Przedmiot ogłoszenia: 
Wynajem transportu drogowego (o załadunku min 20t)

Zakup wraz z dostawą materiałów takich jak:- Geowłóknina 180g Polyselt TS40 szerokość 4m - do 130 ...

Data publikacji: 
wtorek, 19 Lutego, 2019
Zapytanie ofertowe - zakup wraz z dostawą materiałów
Przedmiot ogłoszenia: 
Zakup wraz z dostawą materiałów takich jak: - Geowłóknina 180g Polyselt TS40 szerokość 4m - do 130 mb

wynajem i serwis kabin sanitarnych w miejscach publicznych

Data publikacji: 
czwartek, 20 Grudnia, 2018
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
wynajem i serwis kabin sanitarnych w miejscach publicznych

Wójt Gminy Pzrywidz zaprasza do złożenia swojej oferty na świadczenie w 2019 roku usług w zakresie...

Data publikacji: 
piątek, 14 Grudnia, 2018
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Pzrywidz zaprasza do złożenia swojej oferty na świadczenie w 2019 roku usług w zakresie 1. poboru i wykonania analiz próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów gminnych, (29 szt.). 2. kąpieliska gminnego w Przywidzu, (4 szt.). 3. ścieków i osadu z gminnej oczyszczalni ścieków, (6 szt.). 4. wody surowej na ujęciach gminnych, (11 szt.); 5. wód popłucznych z gminnych ujęć. (36 szt.).
Załączniki: 

Strony