Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji w dniu 01.10.2018r. decyzji znak: GK.O.70...

Data publikacji: 
wtorek, 2 Października, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji w dniu 01.10.2018r. decyzji znak: GK.O.7032.29.2018 zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gminy Przywidz przez "WC SERWIS" Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808

Wójt Gminy Przywidz Postanawia wyjaśnić wątpliwość co do treści wydanej decyzji Wójta Gmin...

Data publikacji: 
wtorek, 25 Września, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz Postanawia wyjaśnić wątpliwość co do treści wydanej decyzji Wójta Gminy Przywidz znak: GK.O.6220.2.2014 z dnia 22.10.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap III Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra" w zakresie objęcia analizą oddziaływania na środowisko prac na dz. nr 11/1 obr. Jodłowno, dz.nr 165, 101/6 i 48 obr. Marszewska Góra w następujący sposób:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data publikacji: 
środa, 29 Sierpnia, 2018
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Przedmiot ogłoszenia: 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Notatka o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego GK.D.271.6.2018. Dnia 26.06.2018 na stronie...

Data publikacji: 
poniedziałek, 16 Lipca, 2018
Przedmiot: 
Notatka o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego GK.D.271.6.2018. Dnia 26.06.2018 na stronie internetowej www.przywidz.pl umieszczono zapytanie ofertowe na dostawę gruzu betonowego do 600T we wskazane przez zamawiającego miejsce na terenie gminy

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zakup wraz z dostawą we ...

Data publikacji: 
wtorek, 26 Czerwca, 2018
Zapytanie ofertow - Gruz betonowy frakcji 31
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zakup wraz z dostawą we wskazane miejsca przez Zamawiającego materiałów takich jak: - gruzu betonowego w ilości do 600 ton, frakcji 31,5 - 63 mm

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Budowę budynku gospodarc...

Data publikacji: 
piątek, 20 Kwietnia, 2018
Zapytanie Ofertowe - Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Sucha Hta
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Budowę budynku gospodarczego w miejscowości Sucha Huta

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: budowę budynku gospodarc...

Data publikacji: 
czwartek, 12 Kwietnia, 2018
Zapytanie Ofertowe - Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Sucha Hta
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: budowę budynku gospodarczego w miejscowości Sucha Huta

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ułożenie płyt drogowych ...

Data publikacji: 
czwartek, 12 Kwietnia, 2018
Zapytanie ofertowe - ułożenie płyt drogowych typu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ułożenie płyt drogowych typu "Jomb" w miejscowościach Nowa Wieś Przywidzka, Kozia Góra, Ząbrsko Górne.

Zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej do Szkół Podstawowych w Przywidzu, Pomlewie i Trzepowie w ra...

Data publikacji: 
czwartek, 15 Marca, 2018
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej do szkól podstawowych w Przywidzu
Przedmiot ogłoszenia: 
Zakup sprzętu do gimnastyki korekcyjnej do Szkół Podstawowych w Przywidzu, Pomlewie i Trzepowie w ramach projektu "WIDZIEĆ i WIEDZIEĆ WIĘCEJ - nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz"

Przedmiotem zamówienia jest "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru, w ramach projektu - "Termomoderni...

Data publikacji: 
wtorek, 6 Marca, 2018
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru do projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przywidz
Przedmiot ogłoszenia: 
Przedmiotem zamówienia jest "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru, w ramach projektu - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Przywidz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 10 Energia Działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna mechanizm - ZIT - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Załączniki: 

Strony