Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjn...

Data publikacji: 
wtorek, 14 Stycznia, 2014
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Rozszerzenie działalności poprzez zbieranie i przetwarzanie odpadów ( gruz rozbiórkowy) na działkach nr 115/4,115/2,121/5 w m. Przywidz ul. Dolinowa i Młyńska, gm. Przywidz ”

"Budowa trzech elektrowni wiatrowych o wysokości łącznej do 180 metrów i mocy do 4 MW real...

Data publikacji: 
poniedziałek, 13 Stycznia, 2014
Przedmiot: 
"Budowa trzech elektrowni wiatrowych o wysokości łącznej do 180 metrów i mocy do 4 MW realizowanych na działce nr ew. 82/4, 83/3, 95/1, 97 i 112/2 obręb Miłowo, gm. Przywidz"

Wójt Gminy Przywidz postanawia zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uw...

Data publikacji: 
poniedziałek, 13 Stycznia, 2014
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz postanawia zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Przywidz ogłasza, że: na okres 21 dni (tj. 8 styczeń do 29 styczeń 2014 r.) udostępniony ...

Data publikacji: 
środa, 8 Stycznia, 2014
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza, że: na okres 21 dni (tj. 8 styczeń do 29 styczeń 2014 r.) udostępniony zostaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Przywidz w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przywidz w 2014 r.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2014 roku usłu...

Data publikacji: 
wtorek, 31 Grudnia, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2014 roku usług polegających na odławianiu i zapewnianiu opieki bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2014 roku usłu...

Data publikacji: 
wtorek, 31 Grudnia, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2014 roku usług polegających na: odbiór, transport i przekazywanie do unieszkodliwiania padłych zwierząt z terenu gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwi...

Data publikacji: 
wtorek, 31 Grudnia, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwisu kabin sanitarnych w miejscach publicznych na terenie gminy Przywidz w 2014 r.

Wójt Gminy Przywidz informuje iż w wyniku postępowania w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie...

Data publikacji: 
środa, 4 Grudnia, 2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz informuje iż w wyniku postępowania w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągowa w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne." wybrano ofertę.

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika...

Data publikacji: 
środa, 27 Listopada, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika małej retencji w Leśnictwie Górny Zamszcz oddz. 74c ZB-2710-14/12, kod zadania 15-06-09 na działce nr 74-L, obręb Marszewska Góra, gmina Przywidz, powiat gdański, województwo pomorskie"

Zarządzenie 60/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przywidz.
Data publikacji: 
środa, 27 Listopada, 2013

Strony