Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn. "Montaż urządzeń do pobo...

Data publikacji: 
wtorek, 29 Grudnia, 2015
Przedmiot: 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn. "Montaż urządzeń do poboru wody dla studni nr 2 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Piekło Górne, działka nr 138, gmina Przywidz"

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że w postępowaniu wszczętym z urzędu w sprawie wydania decyzji o środ...

Data publikacji: 
piątek, 18 Grudnia, 2015
Zawiadomienie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że w postępowaniu wszczętym z urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "montaż urządzeń do poboru wody dla studni nr 2 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Piekło Dolne działka nr 138, gmina Przywidz" została zgromadzona cała dokumentacja niezbędna do wydania decyzji.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2016 roku usłu...

Data publikacji: 
wtorek, 15 Grudnia, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2016 roku usług polegających na odbiór, transport i przekazywania do unieszkodliwiania padłych zwierząt z terenu Gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2016 roku usłu...

Data publikacji: 
wtorek, 15 Grudnia, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2016 roku usług polegających na odławianiu i zapewnianiu opieki bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2016 roku usług w za...

Data publikacji: 
piątek, 11 Grudnia, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2016 roku usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów: skratek oraz zawartości piaskowników z gminnej oczyszczalni ścieków w Przywidzu.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwi...

Data publikacji: 
piątek, 11 Grudnia, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwisu kabin sanitarnych w miejscach publicznych na terenie gminy Przywidz w 2016r.

dot. przedsięwzięcia pn. "Montaż urządzeń do poboru wody dla studni nr 2 na ujęciu wód pod...

Data publikacji: 
środa, 9 Grudnia, 2015
Przedmiot: 
dot. przedsięwzięcia pn. "Montaż urządzeń do poboru wody dla studni nr 2 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Piekło Górne, działka nr 138, gmina Przywidz"

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienia oferty cenowej na wykonanie i dostarczenie ...

Data publikacji: 
środa, 22 Lipca, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienia oferty cenowej na wykonanie i dostarczenie altany wykonanej z drewna.

Wykonanie remontu chodnika przy bloku nr 11, ul. Jesionowa w Przywidzu

Data publikacji: 
czwartek, 11 Czerwca, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykonanie remontu chodnika przy bloku nr 11, ul. Jesionowa w Przywidzu

Strony