Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Gmina Przywidz w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z t...

Data publikacji: 
czwartek, 3 Października, 2013
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Gmina Przywidz w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przywidz – edycja 2013”. Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na odbiór, transport i unieszko...

Data publikacji: 
środa, 2 Października, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę betonowych pojemników na od...

Data publikacji: 
poniedziałek, 30 Września, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę betonowych pojemników na odpady (ulicznych) o poj. min. 70 l. z otworem odpływowym, bez wkładu metalowego w ilości 50 sztuk

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Oczyszczenie rowu melio...

Data publikacji: 
piątek, 27 Września, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Oczyszczenie rowu melioracyjnego oraz naprawa przepustu w m. Ząbrsko Górne, gm. Przywidz"

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Wynajem samojezdnego wal...

Data publikacji: 
czwartek, 26 Września, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Wynajem samojezdnego walca drogowego (z funkcją wibracji)

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez w...

Data publikacji: 
czwartek, 26 Września, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez wybagrowanie zbiornika małej retencji w m. Stara Huta dz. nr 30"

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez w...

Data publikacji: 
czwartek, 26 Września, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez wybagrowanie zbiornika małej retencji w m. Pomlewo dz. nr 47"

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez w...

Data publikacji: 
czwartek, 26 Września, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez wybagrowanie zbiornika małej retencji w m. Miłowo dz. nr 12/4"

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez w...

Data publikacji: 
czwartek, 26 Września, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez wybagrowanie zbiornika małej retencji w m. Jodłowno dz. nr 47/5"

wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestyc...

Data publikacji: 
czwartek, 19 Września, 2013
Przedmiot: 
wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działach nr 12, 258, 14/15, 14/16, 14/12, 14/11 i 14/3 w obrębie ewidencyjnym Stara Huta, gmina Przywidz.

Strony