Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Przywidz ogłasza, że: na okres 21 dni (tj. 8 styczeń do 29 styczeń 2014 r.) udostępniony ...

Data publikacji: 
środa, 8 Stycznia, 2014
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza, że: na okres 21 dni (tj. 8 styczeń do 29 styczeń 2014 r.) udostępniony zostaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Przywidz w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Przywidz w 2014 r.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2014 roku usłu...

Data publikacji: 
wtorek, 31 Grudnia, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2014 roku usług polegających na odławianiu i zapewnianiu opieki bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2014 roku usłu...

Data publikacji: 
wtorek, 31 Grudnia, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2014 roku usług polegających na: odbiór, transport i przekazywanie do unieszkodliwiania padłych zwierząt z terenu gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwi...

Data publikacji: 
wtorek, 31 Grudnia, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwisu kabin sanitarnych w miejscach publicznych na terenie gminy Przywidz w 2014 r.

Wójt Gminy Przywidz informuje iż w wyniku postępowania w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie...

Data publikacji: 
środa, 4 Grudnia, 2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz informuje iż w wyniku postępowania w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągowa w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne." wybrano ofertę.

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika...

Data publikacji: 
środa, 27 Listopada, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika małej retencji w Leśnictwie Górny Zamszcz oddz. 74c ZB-2710-14/12, kod zadania 15-06-09 na działce nr 74-L, obręb Marszewska Góra, gmina Przywidz, powiat gdański, województwo pomorskie"

Zarządzenie 60/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przywidz.
Data publikacji: 
środa, 27 Listopada, 2013

Kierownik jednostki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi, polegającej na ...

Data publikacji: 
środa, 20 Listopada, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Kierownik jednostki zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi, polegającej na świadczeniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz – Etap II w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągowa w miejscowości Trzepowo i Piekło Dolne."

Gmina Przywidz w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n.: „Sprzątamy azbest z terenu gminy Przywidz”...

Data publikacji: 
piątek, 15 Listopada, 2013
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Gmina Przywidz w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n.: „Sprzątamy azbest z terenu gminy Przywidz”. Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.

Gmina Przywidz w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z t...

Data publikacji: 
czwartek, 3 Października, 2013
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Gmina Przywidz w roku bieżącym zrealizowała zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przywidz – edycja 2013”. Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodziły z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.

Strony