Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestyc...

Data publikacji: 
czwartek, 19 Września, 2013
Przedmiot: 
wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działach nr 12, 258, 14/15, 14/16, 14/12, 14/11 i 14/3 w obrębie ewidencyjnym Stara Huta, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla prze...

Data publikacji: 
wtorek, 20 Sierpnia, 2013
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205 Przywidz - Bliziny w msc. Przywidz"

Zarządzenie 25/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na: dostawę kamienia łamanego oraz betonowego gruzu kruszonego dla Gminy Przywidz.
Data publikacji: 
wtorek, 18 Czerwca, 2013

Zarządzenie 21/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na: rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Piekle Dolnym z wykonaniem przyłączy do działek 58/12, 58/14, 42/43, 42/42
Data publikacji: 
wtorek, 21 Maja, 2013

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Urządzenie miejsc parki...

Data publikacji: 
wtorek, 23 Kwietnia, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Urządzenie miejsc parkingowych przy ul. Jesionowej w Przywidzu"

Strony