Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Wynajem samojezdnego wal...

Data publikacji: 
czwartek, 26 Września, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Wynajem samojezdnego walca drogowego (z funkcją wibracji)

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez w...

Data publikacji: 
czwartek, 26 Września, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez wybagrowanie zbiornika małej retencji w m. Stara Huta dz. nr 30"

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez w...

Data publikacji: 
czwartek, 26 Września, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez wybagrowanie zbiornika małej retencji w m. Pomlewo dz. nr 47"

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez w...

Data publikacji: 
czwartek, 26 Września, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez wybagrowanie zbiornika małej retencji w m. Miłowo dz. nr 12/4"

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez w...

Data publikacji: 
czwartek, 26 Września, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: "Rewitalizacja poprzez wybagrowanie zbiornika małej retencji w m. Jodłowno dz. nr 47/5"

wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestyc...

Data publikacji: 
czwartek, 19 Września, 2013
Przedmiot: 
wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działach nr 12, 258, 14/15, 14/16, 14/12, 14/11 i 14/3 w obrębie ewidencyjnym Stara Huta, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla prze...

Data publikacji: 
wtorek, 20 Sierpnia, 2013
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205 Przywidz - Bliziny w msc. Przywidz"

Zarządzenie 25/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na: dostawę kamienia łamanego oraz betonowego gruzu kruszonego dla Gminy Przywidz.
Data publikacji: 
wtorek, 18 Czerwca, 2013

Zarządzenie 21/2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na: rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Piekle Dolnym z wykonaniem przyłączy do działek 58/12, 58/14, 42/43, 42/42
Data publikacji: 
wtorek, 21 Maja, 2013

Strony