Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wojewoda Pomorski zawiadamia,

Data publikacji: 
czwartek, 12 Października, 2017
Przedmiot: 
Wojewoda Pomorski zawiadamia,

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostawę gruzu betonowego ...

Data publikacji: 
piątek, 29 Września, 2017
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostawę gruzu betonowego w ilości do 1000 ton frakcji 30-60mm
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostawę gruzu betonowego w ilości do 1000 ton frakcji 30-60mm

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg gm...

Data publikacji: 
piątek, 29 Września, 2017
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej zakup projektu typowego budynku gospodarczeg...

Data publikacji: 
czwartek, 28 Września, 2017
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej zakup projektu typowego budynku gospodarczego wraz z adaptacją oraz instalacjami wewnętrznymi

Wojewoda Pomorski zawiadamia,

Data publikacji: 
środa, 27 Września, 2017
Przedmiot: 
Wojewoda Pomorski zawiadamia,

Wojewoda Pomorski zawiadamia

Data publikacji: 
środa, 27 Września, 2017
Przedmiot: 
Wojewoda Pomorski zawiadamia

Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.09.2017 r (data wpływu 25.09.2017 r....

Data publikacji: 
wtorek, 26 Września, 2017
Przedmiot: 
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.09.2017 r (data wpływu 25.09.2017 r.), inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Monikę Szymczuk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przemysłowych dla inwestycji pn.: "Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy stanowisk słupowych nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 66. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, oraz rozmieszczenia przewodów pomiędzy słupami 14-27, 28-32, 37-38, 40-50, 66-92, 97-100, 104-br.liniowa SE Gdańsk Przyjaźń"

Wójt Gminy Przywidz informuje, że w postępowaniu na wniosek z 08.03.2017 r. Pana Krzysztof...

Data publikacji: 
piątek, 15 Września, 2017
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz informuje, że w postępowaniu na wniosek z 08.03.2017 r. Pana Krzysztofa Kozaka reprezentującego "kozak kolor" Krzysztof kozak, ul. Apisa 2, 81-601 Gdynia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Gromadzin o mocy 0,6 MW w ramach projektu pn. Rozbudowa mocy OZE w firmie, ETAP II, budowa elektrowni fotowoltaicznej Gromadzin 0,6 MW planowanego do realizacji na dz. nr 43018 obr. Przywidz, msc. Gromadzin, gm. Przywidz woj. pomorskie, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GK.O.6220.1.16.2017 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Z dokumentacją sprawy można sie zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, w pok. 13 w godzinach 8:00 - 14:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i godzinach 9:30 - 15:30 (środa). Obwieszczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od jego wywieszenia.
Załączniki: 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.8.2017.DA z dnia 31 sierpn...

Data publikacji: 
czwartek, 31 Sierpnia, 2017
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.8.2017.DA z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Obwieszczenie

Data publikacji: 
poniedziałek, 28 Sierpnia, 2017
Przedmiot: 
Obwieszczenie
Załączniki: 

Strony