Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Przywidz informuje, że w postępowaniu na wniosek z 08.03.2017 r. Pana Krzysztof...

Data publikacji: 
piątek, 15 Września, 2017
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz informuje, że w postępowaniu na wniosek z 08.03.2017 r. Pana Krzysztofa Kozaka reprezentującego "kozak kolor" Krzysztof kozak, ul. Apisa 2, 81-601 Gdynia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Gromadzin o mocy 0,6 MW w ramach projektu pn. Rozbudowa mocy OZE w firmie, ETAP II, budowa elektrowni fotowoltaicznej Gromadzin 0,6 MW planowanego do realizacji na dz. nr 43018 obr. Przywidz, msc. Gromadzin, gm. Przywidz woj. pomorskie, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GK.O.6220.1.16.2017 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Z dokumentacją sprawy można sie zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, w pok. 13 w godzinach 8:00 - 14:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i godzinach 9:30 - 15:30 (środa). Obwieszczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od jego wywieszenia.
Załączniki: 

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.8.2017.DA z dnia 31 sierpn...

Data publikacji: 
czwartek, 31 Sierpnia, 2017
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.8.2017.DA z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Obwieszczenie

Data publikacji: 
poniedziałek, 28 Sierpnia, 2017
Przedmiot: 
Obwieszczenie
Załączniki: 

Budowa pilotażowych instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Przywidzkiego Mini Kla...

Data publikacji: 
piątek, 11 Sierpnia, 2017
Przedmiot: 
Budowa pilotażowych instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Przywidzkiego Mini Klastra Energetycznego.

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w czterech szkołach na terenie Gminy w SP Trzepowo, ...

Data publikacji: 
środa, 28 Czerwca, 2017
ogłoszenie o zamówieniu
Przedmiot ogłoszenia: 
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w czterech szkołach na terenie Gminy w SP Trzepowo, SP Pomlewo, SP Przywidz i Gimnazjum w Przywidzu

Strony