Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

1) remont chodników przy bloku nr 3, 4, 6 i 7 ul. Jesionowa w Przywidzu 2) budowa chodnika w Kierzko...

Data publikacji: 
piątek, 24 Marca, 2017
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
1) remont chodników przy bloku nr 3, 4, 6 i 7 ul. Jesionowa w Przywidzu 2) budowa chodnika w Kierzkowie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 233 3) budowa miejsc parkingowych z płyt ażurowych typu "MEBA" w miejscowościach Trzepowo i Pomlewo

zakup wraz z dostawą i rozładunkiem na terenie gminy Przywidz do 1500 szt. płyt drogowych typu YOMB ...

Data publikacji: 
piątek, 24 Marca, 2017
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
zakup wraz z dostawą i rozładunkiem na terenie gminy Przywidz do 1500 szt. płyt drogowych typu YOMB o wym. 100 cm x 75 cm x 12,5 cm

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjn...

Data publikacji: 
piątek, 30 Grudnia, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa handlowo - usługowa wraz ze stacją paliw i dwustanowiskową myjnią bezdodytkową w Przywidzu, dz. nr 441"

Wójt Gminy Przywidz orzeka stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na...

Data publikacji: 
czwartek, 22 Grudnia, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz orzeka stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 3, który będzie zlokalizowany na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Piekło Górne"

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2017 roku usłu...

Data publikacji: 
wtorek, 27 Grudnia, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2017 roku usług polegających na odławianiu i zapewnianiu opieki bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwi...

Data publikacji: 
wtorek, 27 Grudnia, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwisu kabin sanitarnych w miejscach publicznych na terenie gminy Przywidz w 2017r.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2017 roku usłu...

Data publikacji: 
wtorek, 27 Grudnia, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2017 roku usług polegających na odbiór, transport i przekazywania do unieszkodliwienia padłych zwierząt z terenu gminy Przywidz.

decyzja w sprawie przedsięwzięcia "Budowa pilotażowych instalacji odnawialnych źródeł ener...

Data publikacji: 
poniedziałek, 19 Grudnia, 2016
Przedmiot: 
decyzja w sprawie przedsięwzięcia "Budowa pilotażowych instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Przywidzkiego Mini Klastra Energetycznego"

Strony