Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjn...

Data publikacji: 
piątek, 30 Grudnia, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabudowa handlowo - usługowa wraz ze stacją paliw i dwustanowiskową myjnią bezdodytkową w Przywidzu, dz. nr 441"

Wójt Gminy Przywidz orzeka stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na...

Data publikacji: 
czwartek, 22 Grudnia, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz orzeka stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 3, który będzie zlokalizowany na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Piekło Górne"

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2017 roku usłu...

Data publikacji: 
wtorek, 27 Grudnia, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2017 roku usług polegających na odławianiu i zapewnianiu opieki bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwi...

Data publikacji: 
wtorek, 27 Grudnia, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwisu kabin sanitarnych w miejscach publicznych na terenie gminy Przywidz w 2017r.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2017 roku usłu...

Data publikacji: 
wtorek, 27 Grudnia, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2017 roku usług polegających na odbiór, transport i przekazywania do unieszkodliwienia padłych zwierząt z terenu gminy Przywidz.

decyzja w sprawie przedsięwzięcia "Budowa pilotażowych instalacji odnawialnych źródeł ener...

Data publikacji: 
poniedziałek, 19 Grudnia, 2016
Przedmiot: 
decyzja w sprawie przedsięwzięcia "Budowa pilotażowych instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Przywidzkiego Mini Klastra Energetycznego"

postępowanie w sprawie przedsięwzięcia "Budowa pilotażowych instalacji odnawialnych źródeł...

Data publikacji: 
poniedziałek, 19 Grudnia, 2016
Przedmiot: 
postępowanie w sprawie przedsięwzięcia "Budowa pilotażowych instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Przywidzkiego Mini Klastra Energetycznego"

odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data publikacji: 
poniedziałek, 12 Grudnia, 2016
Przedmiot: 
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Przywidz postanawia odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pla...

Data publikacji: 
piątek, 9 Grudnia, 2016
Postanowienie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz postanawia odstąpić od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 3, który będzie zlokalizowany na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Piekło Górne" i tym samym odstąpić od nałożenia na Inwestora obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu wszczętym z urzędu w sprawie w...

Data publikacji: 
piątek, 9 Grudnia, 2016
Zawiadomienie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu wszczętym z urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 3, który będzie zlokalizowany na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Piekło Górne" zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Strony