Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2017 roku usług w za...

Data publikacji: 
środa, 9 Listopada, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2017 roku usług w zakresie: poboru i wykonania analiz próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów gminnych, kąpieliska gminnego położonego na terenie gminy Przywidz, ścieków i osadu z gminnej oczyszczalni ścieków.

Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej na działce położonej w miejscowości Częstocin.

Data publikacji: 
piątek, 4 Listopada, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej na działce położonej w miejscowości Częstocin.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek przed...

Data publikacji: 
środa, 26 Października, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek przedsiębiorstwa SUEZ PÓŁNOC sp. z o.o.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w spra...

Data publikacji: 
piątek, 7 Października, 2016
Zawiadomienie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzeń wodnych otworu studziennego nr 3, który będzie zlokalizowany na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Piekło Górne"

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na: wykonanie demontażu, transp...

Data publikacji: 
czwartek, 18 Sierpnia, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na: wykonanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia (...)

opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej oraz budowy ulic Słonecznej i Skarpowej ...

Data publikacji: 
wtorek, 2 Sierpnia, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej oraz budowy ulic Słonecznej i Skarpowej w Przywidzu (gmina Przywidz)

opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej ulic osiedla 700lecia w Przywidz (gmina ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 4 Lipca, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej ulic osiedla 700lecia w Przywidz (gmina Przywidz) oraz projektu budowy ulic Słonecznej, Na Wzgórzu i Skarpowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej na ulicy Kwiatowej w miejscowości Przywidz

Data publikacji: 
poniedziałek, 13 Czerwca, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej na ulicy Kwiatowej w miejscowości Przywidz

Strony