Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zakup rewersyjnej zagęsz...

Data publikacji: 
wtorek, 16 Lutego, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zakup rewersyjnej zagęszczarki płytowej o masie powyżej 180 kg

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Wynajem transportu drogo...

Data publikacji: 
wtorek, 16 Lutego, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Wynajem transportu drogowego (o załadunku min. 20t.)

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zakup wraz z dostawą i r...

Data publikacji: 
wtorek, 16 Lutego, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem na terenie gminy Przywidz do 1200 szt. płyt drogowych typu YOMB o wym. 100 cm x 75 cm x 12,5 cm

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie w 2016 roku usług w zakresie ...

Data publikacji: 
piątek, 22 Stycznia, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie w 2016 roku usług w zakresie weryfikacji i remontu kapitalnego agregatów pompowych głębinowych do wody pitnej eksploatowanych na 11 ujęciach wody, na terenie gminy Przywidz.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn. "Montaż urządzeń do pobo...

Data publikacji: 
wtorek, 29 Grudnia, 2015
Przedmiot: 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn. "Montaż urządzeń do poboru wody dla studni nr 2 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Piekło Górne, działka nr 138, gmina Przywidz"

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że w postępowaniu wszczętym z urzędu w sprawie wydania decyzji o środ...

Data publikacji: 
piątek, 18 Grudnia, 2015
Zawiadomienie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia że w postępowaniu wszczętym z urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "montaż urządzeń do poboru wody dla studni nr 2 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Piekło Dolne działka nr 138, gmina Przywidz" została zgromadzona cała dokumentacja niezbędna do wydania decyzji.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2016 roku usłu...

Data publikacji: 
wtorek, 15 Grudnia, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2016 roku usług polegających na odbiór, transport i przekazywania do unieszkodliwiania padłych zwierząt z terenu Gminy Przywidz.

Strony