Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2015 roku usłu...

Data publikacji: 
poniedziałek, 12 Stycznia, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2015 roku usług polegających na: odbiór, transport i przekazywanie do unieszkodliwienia padłych zwierząt z terenu gminy Przywidz.

w sprawie złożenia oferty cenowej na świadczenie w 2015 roku usług w zakresie poboru i wykonania ana...

Data publikacji: 
czwartek, 18 Grudnia, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
w sprawie złożenia oferty cenowej na świadczenie w 2015 roku usług w zakresie poboru i wykonania analiz próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów gminnych oraz kąpieliska gminnego.

w sprawie oferty cenowej na świadczenie w 2015 roku usług polegających na poborze prób oraz wykonywa...

Data publikacji: 
czwartek, 18 Grudnia, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
w sprawie oferty cenowej na świadczenie w 2015 roku usług polegających na poborze prób oraz wykonywaniu analiz:

Zarządzenie 78/2014

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. 2014 poz. 1118) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu Programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku
Data publikacji: 
poniedziałek, 10 Listopada, 2014

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa...

Data publikacji: 
środa, 22 Października, 2014
Przedmiot: 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap III Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra"

o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środow...

Data publikacji: 
poniedziałek, 8 Września, 2014
Przedmiot: 
o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji III etap, oraz postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji III etap

Wójt gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

Data publikacji: 
środa, 30 Lipca, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ...

Data publikacji: 
wtorek, 24 Czerwca, 2014
Przedmiot: 
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej dla sołectwa Kozia Góra na działce nr 95/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra, gmina Przywidz

Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu p...

Data publikacji: 
piątek, 14 Marca, 2014
Przedmiot: 
Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 98/36 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz.

Strony