Referat Organizacyjny

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 29.08.2013...

Data publikacji: 
piątek, 13 Września, 2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przedmiot ogłoszenia: 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 29.08.2013, przedmiot zamówienia: zakup wraz z dostawą (do 3 szkół na terenie Gminy Przywidz) pomocy dydaktycznych w ramach projektu pt. "Szkoły równych szans - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz" NR WNP-POKL.09.05.00-22-010/12-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
Opublikował: 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie ogrodzenia i br...

Data publikacji: 
piątek, 6 Września, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie ogrodzenia i bramy ogrodzeniowej.
Opublikował: 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowyc...

Data publikacji: 
czwartek, 29 Sierpnia, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia oferty na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Przywidz w ramach projektu pt.„Szkoły równych szans –wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz” NR WNP-POKL.09.05.00-22-010/12-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe”.
Opublikował: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu ogłoszenia promocyjnego...

Data publikacji: 
środa, 31 Lipca, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu ogłoszenia promocyjnego w prasie lokalnej, w ramach projektu „Kompetentny Przywidz” Priorytet XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Opublikował: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu plakatów i ulotek wraz ...

Data publikacji: 
środa, 31 Lipca, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu plakatów i ulotek wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Kompetentny Przywidz” Priorytet XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Opublikował: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie sprzętu komputerowego- laptopa wrazz opr...

Data publikacji: 
środa, 31 Lipca, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie sprzętu komputerowego- laptopa wraz z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego wraz z ekranem, dwóch magnetofonów z odtwarzaczem CD do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Kompetentny Przywidz” Priorytet XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Opublikował: 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: zakup urządzeń zabawkowy...

Data publikacji: 
czwartek, 18 Lipca, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: zakup urządzeń zabawkowych na trzy sołeckie place zabaw.
Opublikował: 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 10.07.2013...

Data publikacji: 
czwartek, 18 Lipca, 2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przedmiot ogłoszenia: 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 10.07.2013, przedmiot zamówienia: wykonanie altanki zgodnie z wymaganiami, wybrano ofertę: PHUT "Bartosz" Marian Orlikowski, Bartoszylas 3, 83-430 Stara Kiszewa
Opublikował: 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 05.07.2013...

Data publikacji: 
poniedziałek, 15 Lipca, 2013
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przedmiot ogłoszenia: 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 05.07.2013, przedmiot zamówienia: wykonanie trzech piłkochwytów na terenie Gminy Przywidz, wybrano ofertę: Firma Ogólnobudowlana "ARAT" Staniszewo 26, 83-328 Sianowo.
Opublikował: 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: wykonanie altanki ......

Data publikacji: 
środa, 10 Lipca, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: wykonanie altanki ...
Opublikował: 

Strony