Referat Organizacyjny

w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej zarządzony...

Data publikacji: 
wtorek, 7 Kwietnia, 2015
Przedmiot: 
w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r
Opublikował: 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kab...

Data publikacji: 
wtorek, 17 Marca, 2015
Przedmiot: 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN 15kV na działkach numer 90/13 , 90/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra, Gmina Przywidz.
Opublikował: 

Zarządzenie 17/2015

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 roku
Opublikował: 
Data publikacji: 
piątek, 20 Marca, 2015

budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Miłowo w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywi...

Data publikacji: 
wtorek, 17 Marca, 2015
Przedmiot: 
budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Miłowo w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz
Opublikował: 

Wójt Gminy Przywidz Informuje

Data publikacji: 
piątek, 30 Stycznia, 2015
Informacja
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz Informuje
Opublikował: 

Wójt Gminy Przywidz informuje o najkorzystniejszej ofercie na dostawę paliwa.

Data publikacji: 
poniedziałek, 26 Stycznia, 2015
Informacja o wynikach zapytania ofertowego
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz informuje o najkorzystniejszej ofercie na dostawę paliwa.
Opublikował: 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ ogłasza nabór na stanowisko Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej – 1/5 etat...

Data publikacji: 
poniedziałek, 26 Stycznia, 2015
Ogłoszenie o pracę
Przedmiot ogłoszenia: 
WÓJT GMINY PRZYWIDZ ogłasza nabór na stanowisko Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej – 1/5 etatu
Opublikował: 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dz...

Data publikacji: 
poniedziałek, 26 Stycznia, 2015
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.
Opublikował: 

Zarządzenie 5/2015

w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Przywidz
Opublikował: 
Data publikacji: 
czwartek, 22 Stycznia, 2015

Zarządzenie 4/2015

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 89/2012 Wójta Gminy Przywidz z dnia 31 grudnia 2012 r.
Opublikował: 
Data publikacji: 
wtorek, 20 Stycznia, 2015

Strony