Referat Organizacyjny

Wójt Gminy Przywidz Informuje

Data publikacji: 
piątek, 30 Stycznia, 2015
Informacja
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz Informuje
Opublikował: 

Wójt Gminy Przywidz informuje o najkorzystniejszej ofercie na dostawę paliwa.

Data publikacji: 
poniedziałek, 26 Stycznia, 2015
Informacja o wynikach zapytania ofertowego
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz informuje o najkorzystniejszej ofercie na dostawę paliwa.
Opublikował: 

WÓJT GMINY PRZYWIDZ ogłasza nabór na stanowisko Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej – 1/5 etat...

Data publikacji: 
poniedziałek, 26 Stycznia, 2015
Ogłoszenie o pracę
Przedmiot ogłoszenia: 
WÓJT GMINY PRZYWIDZ ogłasza nabór na stanowisko Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej – 1/5 etatu
Opublikował: 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dz...

Data publikacji: 
poniedziałek, 26 Stycznia, 2015
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.
Opublikował: 

Zarządzenie 5/2015

w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Przywidz
Opublikował: 
Data publikacji: 
czwartek, 22 Stycznia, 2015

Zarządzenie 4/2015

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 89/2012 Wójta Gminy Przywidz z dnia 31 grudnia 2012 r.
Opublikował: 
Data publikacji: 
wtorek, 20 Stycznia, 2015

Zarządzenie 3/2015

w sprawie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Przywidz
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 19 Stycznia, 2015

Zarządzenie 1/2015

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
Opublikował: 
Data publikacji: 
wtorek, 13 Stycznia, 2015

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2015 roku usług w za...

Data publikacji: 
piątek, 9 Stycznia, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2015 roku usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów: skratek oraz zawartości piaskowników z gminnej oczyszczalni ścieków w Przywidzu.
Opublikował: 

Strony