Referat Organizacyjny

Zarządzenie 1/2015

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.
Opublikował: 
Data publikacji: 
wtorek, 13 Stycznia, 2015

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2015 roku usług w za...

Data publikacji: 
piątek, 9 Stycznia, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2015 roku usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów: skratek oraz zawartości piaskowników z gminnej oczyszczalni ścieków w Przywidzu.
Opublikował: 

Wójt Gminy Przywidz podaje do publicznej wiadomości informację

Data publikacji: 
czwartek, 8 Stycznia, 2015
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz podaje do publicznej wiadomości informację
Opublikował: 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwi...

Data publikacji: 
czwartek, 8 Stycznia, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do złożenia swojej oferty cenowej na świadczenie usługi wynajmu i serwisu kabin sanitarnych w miejscach publicznych na terenie gminy Przywidz w 2015 roku.
Opublikował: 

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2015 roku usł...

Data publikacji: 
czwartek, 8 Stycznia, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na świadczenie w 2015 roku usług polegających na odławianiu i zapewnianiu opieki bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przywidz.
Opublikował: 

Zarządzenie 86/2014

w sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy w Przywidzu w dniu 31 grudnia 2014 r.
Opublikował: 
Data publikacji: 
wtorek, 30 Grudnia, 2014

Zarządzenie 85/2014

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rok 2015 w obszarze: prowadzenie poradnictwa obywatelskiego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, aktywizacja młodzieży; konkurs dot. wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 29 Grudnia, 2014

Strony