Referat Organizacyjny

Zarządzenie 81/2014

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 17 Listopada, 2014

w sprawie przedstawienia ofert na wykarczowanie wraz z wyrównaniem terenu działki nr 12/4 w miejscow...

Data publikacji: 
czwartek, 30 Października, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
w sprawie przedstawienia ofert na wykarczowanie wraz z wyrównaniem terenu działki nr 12/4 w miejscowości Miłowo.
Opublikował: 

Zarządzenie 77/2014

w sprawie upoważnienia do sporządzania pełnomocnictwa do głosowania
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Października, 2014

Zarządzenie 76/2014

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji ds. przygotowania "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020"
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Października, 2014

Zarządzenie 75/2014

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Października, 2014

Zarządzenie 73/2014

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Października, 2014

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiató...

Data publikacji: 
środa, 1 Października, 2014
Przedmiot: 
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Opublikował: 

Zarządzenie 69/2014

w sprawie powołania komisji o przyznanie nagród Wójta Gminy Przywidz
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 13 Października, 2014

W sprawie sprostowania pomyłki pisarskiej w sentencji decyzji Wójta Gminy Przywidz.

Data publikacji: 
piątek, 3 Października, 2014
Postanowienie
Przedmiot ogłoszenia: 
W sprawie sprostowania pomyłki pisarskiej w sentencji decyzji Wójta Gminy Przywidz.
Opublikował: 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszcz...

Data publikacji: 
środa, 3 Września, 2014
Przedmiot: 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Opublikował: 

Strony