Referat Organizacyjny

Zarządzenie 76/2014

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji ds. przygotowania "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020"
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Października, 2014

Zarządzenie 75/2014

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Października, 2014

Zarządzenie 73/2014

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Października, 2014

Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiató...

Data publikacji: 
środa, 1 Października, 2014
Przedmiot: 
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Opublikował: 

Zarządzenie 69/2014

w sprawie powołania komisji o przyznanie nagród Wójta Gminy Przywidz
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 13 Października, 2014

W sprawie sprostowania pomyłki pisarskiej w sentencji decyzji Wójta Gminy Przywidz.

Data publikacji: 
piątek, 3 Października, 2014
Postanowienie
Przedmiot ogłoszenia: 
W sprawie sprostowania pomyłki pisarskiej w sentencji decyzji Wójta Gminy Przywidz.
Opublikował: 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszcz...

Data publikacji: 
środa, 3 Września, 2014
Przedmiot: 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Opublikował: 

w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Przywidz w wyborach zarządzonych na dzi...

Data publikacji: 
środa, 3 Września, 2014
Przedmiot: 
w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Przywidz w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
Opublikował: 

Wójt gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

Data publikacji: 
środa, 6 Sierpnia, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
Opublikował: 

„Termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rzą...

Data publikacji: 
poniedziałek, 4 Sierpnia, 2014
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
„Termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” Wójt Gminy Przywidz, zgodnie z § 4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych informuje, że termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia 8 września 2014 r. Wniosek należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014 / 2015. Wnioski dostępne są w szkołach oraz na stronie internetowej urzędu jako załącznik do Zarządzenia Wójta nr 56/2014”
Opublikował: 

Strony