Referat Organizacyjny

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszcz...

Data publikacji: 
środa, 3 Września, 2014
Przedmiot: 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
Opublikował: 

w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Przywidz w wyborach zarządzonych na dzi...

Data publikacji: 
środa, 3 Września, 2014
Przedmiot: 
w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Przywidz w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
Opublikował: 

Wójt gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

Data publikacji: 
środa, 6 Sierpnia, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
Opublikował: 

„Termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rzą...

Data publikacji: 
poniedziałek, 4 Sierpnia, 2014
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
„Termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” Wójt Gminy Przywidz, zgodnie z § 4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych informuje, że termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia 8 września 2014 r. Wniosek należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014 / 2015. Wnioski dostępne są w szkołach oraz na stronie internetowej urzędu jako załącznik do Zarządzenia Wójta nr 56/2014”
Opublikował: 

Zarządzenie 52/2014

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Przywidzu
Opublikował: 
Data publikacji: 
piątek, 11 Lipca, 2014

Zarządzenie 51/2014

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Przywidzu
Opublikował: 
Data publikacji: 
czwartek, 10 Lipca, 2014

o wydaniu w dniu 24.06.2014 decyzji znak: GK.O.7032.3.2014 zmieniającej decyzję znak: GK.O...

Data publikacji: 
wtorek, 24 Czerwca, 2014
Przedmiot: 
o wydaniu w dniu 24.06.2014 decyzji znak: GK.O.7032.3.2014 zmieniającej decyzję znak: GK.OŚ.7635-23/1/010 wydaną dnia 09.07.2010
Opublikował: 

obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej Agl...

Data publikacji: 
poniedziałek, 23 Czerwca, 2014
Przedmiot: 
obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Przywidz etap III.
Opublikował: 

"Szkoły równych szans - wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz"

Data publikacji: 
wtorek, 17 Czerwca, 2014
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przedmiot ogłoszenia: 
"Szkoły równych szans - wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz"
Opublikował: 

Zarządzenie 44/2014

w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 9 Czerwca, 2014

Strony