Referat Organizacyjny

Zarządzenie 52/2014

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Przywidzu
Opublikował: 
Data publikacji: 
piątek, 11 Lipca, 2014

Zarządzenie 51/2014

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Przywidzu
Opublikował: 
Data publikacji: 
czwartek, 10 Lipca, 2014

o wydaniu w dniu 24.06.2014 decyzji znak: GK.O.7032.3.2014 zmieniającej decyzję znak: GK.O...

Data publikacji: 
wtorek, 24 Czerwca, 2014
Przedmiot: 
o wydaniu w dniu 24.06.2014 decyzji znak: GK.O.7032.3.2014 zmieniającej decyzję znak: GK.OŚ.7635-23/1/010 wydaną dnia 09.07.2010
Opublikował: 

obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej Agl...

Data publikacji: 
poniedziałek, 23 Czerwca, 2014
Przedmiot: 
obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Przywidz etap III.
Opublikował: 

"Szkoły równych szans - wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz"

Data publikacji: 
wtorek, 17 Czerwca, 2014
Ogłoszenie o wyborze oferty
Przedmiot ogłoszenia: 
"Szkoły równych szans - wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz"
Opublikował: 

Zarządzenie 44/2014

w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 9 Czerwca, 2014

Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Przywidz w ramach projektu pt. „Sz...

Data publikacji: 
środa, 4 Czerwca, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Przywidz w ramach projektu pt. „Szkoły równych szans –wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz” NR WNP-POKL.09.05.00-22-010/12-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe”.
Opublikował: 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Data publikacji: 
wtorek, 3 Czerwca, 2014
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Opublikował: 

Zarządzenie 43/2014

w sprawie Obwieszczenia o sprzedaży nieruchomości gruntowej
Opublikował: 
Data publikacji: 
środa, 21 Maja, 2014

Zarządzenie 41/2014

w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Opublikował: 
Data publikacji: 
środa, 21 Maja, 2014

Strony