Referat Organizacyjny

Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Przywidz w ramach projektu pt. „Sz...

Data publikacji: 
środa, 4 Czerwca, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Przywidz w ramach projektu pt. „Szkoły równych szans –wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz” NR WNP-POKL.09.05.00-22-010/12-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe”.
Opublikował: 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Data publikacji: 
wtorek, 3 Czerwca, 2014
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
Opublikował: 

Zarządzenie 43/2014

w sprawie Obwieszczenia o sprzedaży nieruchomości gruntowej
Opublikował: 
Data publikacji: 
środa, 21 Maja, 2014

Zarządzenie 41/2014

w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Opublikował: 
Data publikacji: 
środa, 21 Maja, 2014

Zarządzenie 37/2014

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przywidz dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Opublikował: 
Data publikacji: 
poniedziałek, 5 Maja, 2014

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Data publikacji: 
poniedziałek, 28 Kwietnia, 2014
Informacja
Przedmiot ogłoszenia: 
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
Opublikował: 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w ...

Data publikacji: 
piątek, 25 Kwietnia, 2014
Przedmiot: 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Opublikował: 

Świadczenie usługi zabezpieczenia kąpieliska gminnego w Przywidzu przy ul. Jeziornej, na odcinku o d...

Data publikacji: 
piątek, 25 Kwietnia, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Świadczenie usługi zabezpieczenia kąpieliska gminnego w Przywidzu przy ul. Jeziornej, na odcinku o długości 30m
Opublikował: 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Data publikacji: 
piątek, 18 Kwietnia, 2014
Informacja
Przedmiot ogłoszenia: 
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.
Opublikował: 

Strony