Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowani...

Data publikacji: 
czwartek, 17 Maja, 2018
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz III dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek nieuzbro...

Data publikacji: 
wtorek, 8 Maja, 2018
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek nieuzbrojonych stanowiących własność Gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.5.2018.DA z dnai 25 kwietn...

Data publikacji: 
środa, 25 Kwietnia, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.5.2018.DA z dnai 25 kwietnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 116/2, 110, 113/6, 118. 113/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek nieuzbro...

Data publikacji: 
czwartek, 29 Marca, 2018
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek nieuzbrojonych stanowiących własność Gminy Przywidz.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania ...

Data publikacji: 
wtorek, 27 Marca, 2018
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, Gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2018.DA z dnia 14 marca ...

Data publikacji: 
środa, 14 Marca, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2018.DA z dnia 14 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie lini kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie linii napowietrznej na działkach 17, 73/5, 73/6, 68/2, 68/5, 67, 181/5, 181/4, 181/3, 181/2, 181/1, 66/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz.

Strony