Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do lat 10

Data publikacji: 
piątek, 12 Kwietnia, 2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do lat 10
Przedmiot ogłoszenia: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu na okres do lat 10

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2019.DA z dnia 12 kwietn...

Data publikacji: 
piątek, 12 Kwietnia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2019.DA z dnia 12 kwietnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 83, 68, 67, 72/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Data publikacji: 
piątek, 12 Kwietnia, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 1.04.2019 r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 143/18, 143/15, 140, 146/3, 116/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2019.DA z dnia 11 kwietn...

Data publikacji: 
czwartek, 11 Kwietnia, 2019
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2019.DA z dnia 11 kwietnia 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 8/46, 24, 8/71 położonych w obrębie ewidencyjnym Częstocin, gmina Przywidz

działka 76/8 i 76/10 Nowa Wieś Przywidzka

Data publikacji: 
wtorek, 9 Kwietnia, 2019
działka 76/8 i 76/10 Nowa Wieś Przywidzka
Przedmiot ogłoszenia: 
działka 76/8 i 76/10 Nowa Wieś Przywidzka

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Data publikacji: 
poniedziałek, 8 Kwietnia, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 1.04.2019 r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 60, 75, 84/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Data publikacji: 
piątek, 5 Kwietnia, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 1.04.2019 r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 55/7 i 60/2 położnych w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Data publikacji: 
czwartek, 21 Marca, 2019
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 15.03.2019 r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Sebastiana Hinc przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 8/46, 24, 8/71 położonych w obrębie ewidencyjnym Częstocin, gmina Przywidz

Strony