Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Budowa słupowych stacji transformatorowych SN/NN, budowa linii kablowych SN 15kV i NN 0,4k...

Data publikacji: 
wtorek, 11 Grudnia, 2018
Przedmiot: 
Budowa słupowych stacji transformatorowych SN/NN, budowa linii kablowych SN 15kV i NN 0,4kV oraz budowie linii napowietrznej NN 0,4 kV na działkach 340/3, 231 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra oraz działce 135/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Jodłowno, gmina Przywidz

ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie siec...

Data publikacji: 
piątek, 2 Listopada, 2018
Przedmiot: 
ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - tłocznej na działce nr 121/14 w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.12.2018.DA z dnia 29 paźdz...

Data publikacji: 
wtorek, 30 Października, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.12.2018.DA z dnia 29 października 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie wodociągu w miejscowości Piekło Górne, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2018.DA z dnia 18 paźdz...

Data publikacji: 
czwartek, 18 Października, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2018.DA z dnia 18 października 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - etap III Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra na działce 179 położonej w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra gmina Przywidz

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
wtorek, 16 Października, 2018
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pomlewo II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Pomlewo, Gmina Przywidz.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania pr...

Data publikacji: 
wtorek, 16 Października, 2018
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Piekło Dolne (obręb ewidencyjny Piekło Górne, Gmina Przywidz).

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwest...

Data publikacji: 
poniedziałek, 15 Października, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie wodociągu w miejscowości Piekło Dolne, na działce nr 63 w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data publikacji: 
poniedziałek, 1 Października, 2018
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przedmiot ogłoszenia: 
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwest...

Data publikacji: 
czwartek, 27 Września, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - etap III Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra na działce nr 151, 152/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Jodłowno oraz na działce 179 położonej w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra gmina Przywidz.

Strony