Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Gmina Przywidz przystępuje do us...

Data publikacji: 
środa, 28 Września, 2016
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Gmina Przywidz przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach nr 74/14, 73/2 i 73/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabud...

Data publikacji: 
czwartek, 22 Września, 2016
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych w miejscowości Piekło Dolne...

budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, budowa linii kablowej SN 15 kV i...

Data publikacji: 
czwartek, 22 Września, 2016
Przedmiot: 
budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, budowa linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, budowa słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz budowa słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV na działkach nr 20/7 i 20/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na działkach nr. 183/4, 184/4, 184/7 po...

Data publikacji: 
środa, 21 Września, 2016
Przedmiot: 
budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na działkach nr. 183/4, 184/4, 184/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra, gmina Przywidz

zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania ...

Data publikacji: 
czwartek, 22 Września, 2016
Przedmiot: 
zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz gmina Przywidz oraz o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo gmina Przywidz.

Zarządzenie 54/2016

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 
piątek, 16 Września, 2016

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu p...

Data publikacji: 
środa, 7 Września, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr. 72/5, 75, 152/1, 152/10, 152/12, 152/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu p...

Data publikacji: 
wtorek, 30 Sierpnia, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji hydroforni w Gminie Przywidz, etap II

Strony