Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabud...

Data publikacji: 
wtorek, 3 Listopada, 2015
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz : nr działki 38/16 Piekło Dolne

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 202/24, 202/22, 202,23 i 2...

Data publikacji: 
piątek, 30 Października, 2015
Przedmiot: 
rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 202/24, 202/22, 202,23 i 200 położonych w obrębie ewidencyjnym Borowina, gmina Przywidz

przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia - demontaż i przebudowa linii napowietrznyc...

Data publikacji: 
wtorek, 20 Października, 2015
Przedmiot: 
przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia - demontaż i przebudowa linii napowietrznych, budowa linii kablowej średniego i niskiego napięcia, demontaż słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nn na działkach nr. 202 i 187 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra, gmina Przywidz

budowa stacji transformatorowej słupowej, linii napowietrzno - kablowej SN, linii kablowej...

Data publikacji: 
poniedziałek, 19 Października, 2015
Przedmiot: 
budowa stacji transformatorowej słupowej, linii napowietrzno - kablowej SN, linii kablowej nn 0,4kV na działkach nr. 14, 264/2, 264/6, 264/20, 264/15, 264/16, 264/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia - demontaż i przebudowa linii napowietrznyc...

Data publikacji: 
wtorek, 29 Września, 2015
Przedmiot: 
przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia - demontaż i przebudowa linii napowietrznych, budowa linii kablowej średniego i niskiego napięcia, demontaż słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nn na działkach nr 202 i 187 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra, gmina Przywidz

budowa stacji transformatorowej słupowej, linii napowietrzno - kablowej SN, linii kablowej...

Data publikacji: 
wtorek, 22 Września, 2015
Przedmiot: 
budowa stacji transformatorowej słupowej, linii napowietrzno - kablowej SN, linii kablowej nn 0,4kV na działkach nr 14, 264/2, 264/6, 162/1-A, 264/20, 264/15, 264/16. 264/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 32/2, 33, 34, 35/4, 24, 46 położonych w o...

Data publikacji: 
wtorek, 15 Września, 2015
Przedmiot: 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 32/2, 33, 34, 35/4, 24, 46 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Przywidz przeznaczonych na bezpłatne umieszc...

Data publikacji: 
piątek, 14 Sierpnia, 2015
Przedmiot: 
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Przywidz przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach, w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Strony