Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi geodezyjno-kartogr...

Data publikacji: 
wtorek, 2 Lutego, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi geodezyjno-kartograficzne na terenie Gminy Przywidz w roku 2016

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 15.01.2016 r. zapraszającego Geodetów do składania ofert n...

Data publikacji: 
wtorek, 2 Lutego, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 15.01.2016 r. zapraszającego Geodetów do składania ofert na usługi geodezyjno-kartograficzne na terenie Gminy Przywidz w roku 2016

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 31.12.2015 zapraszającego Rzeczoznawców majątkowych do skł...

Data publikacji: 
wtorek, 19 Stycznia, 2016
Unieważnienie zapytania ofertowego
Przedmiot ogłoszenia: 
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 31.12.2015 zapraszającego Rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie usług z zakresu wycen nieruchomości wraz z ich aktualizacją na terenie Gminy Przywidz 2016 r.

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi geodezyjno - karto...

Data publikacji: 
piątek, 15 Stycznia, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi geodezyjno - kartograficzne na terenie Gminy Przywidz w roku 2016

Wójt Gminy Przywidz zaprasza Rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie usług z zakre...

Data publikacji: 
czwartek, 31 Grudnia, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza Rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie usług z zakresu wycen nieruchomości wraz z ich aktualizacją na terenie Gminy Przywidz w 2016r.

Zarządzenie 90/2015

w sprawie powołania komisji do spraw przeszacowania wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Przywidz.
Data publikacji: 
czwartek, 31 Grudnia, 2015

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo ...

Data publikacji: 
czwartek, 31 Grudnia, 2015
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentu obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia iż została wydana decyzja dot. zamierzenia polegającego na ...

Data publikacji: 
środa, 30 Grudnia, 2015
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia iż została wydana decyzja dot. zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - etap III Gromadzin, Marszewska Góra...

Zarządzenie 88/2015

w sprawie ustalenia wysokości opłat za reklamy umieszczone na nieruchomościach będących własnością Gminy Przywidz
Data publikacji: 
wtorek, 29 Grudnia, 2015

Strony