Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na dział...

Data publikacji: 
czwartek, 21 Kwietnia, 2016
Przedmiot: 
rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działce nr. 50/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz

o przyjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego projektu planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
czwartek, 7 Kwietnia, 2016
Przedmiot: 
o przyjęciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiącego jego część projektu Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz rozpoczęciu w dniu 30 marca 2016 r. konsultacji społecznych, które potrwają do dnia 13 maja 2016 r.

Wymiana szafy sterującej z zabezpieczeniem do dwóch pomp 18 KW pracujących naprzemiennie na płynnym ...

Data publikacji: 
środa, 30 Marca, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wymiana szafy sterującej z zabezpieczeniem do dwóch pomp 18 KW pracujących naprzemiennie na płynnym rozruchu (softstart) w miejscowości Przywidz, gm. Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwest...

Data publikacji: 
piątek, 25 Marca, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działce nr 50/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szklana ...

Data publikacji: 
wtorek, 22 Marca, 2016
Przedmiot: 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szklana Góra I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
czwartek, 17 Marca, 2016
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentu obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Strony