Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz zaprasza Rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie usług z zakre...

Data publikacji: 
czwartek, 31 Grudnia, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza Rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie usług z zakresu wycen nieruchomości wraz z ich aktualizacją na terenie Gminy Przywidz w 2016r.

Zarządzenie 90/2015

w sprawie powołania komisji do spraw przeszacowania wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Przywidz.
Data publikacji: 
czwartek, 31 Grudnia, 2015

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo ...

Data publikacji: 
czwartek, 31 Grudnia, 2015
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentu obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia iż została wydana decyzja dot. zamierzenia polegającego na ...

Data publikacji: 
środa, 30 Grudnia, 2015
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia iż została wydana decyzja dot. zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - etap III Gromadzin, Marszewska Góra...

Zarządzenie 88/2015

w sprawie ustalenia wysokości opłat za reklamy umieszczone na nieruchomościach będących własnością Gminy Przywidz
Data publikacji: 
wtorek, 29 Grudnia, 2015

Zarządzenie 87/2015

w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntu i najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Przywidz.
Data publikacji: 
wtorek, 29 Grudnia, 2015

Zarządzenie 83A/2015

W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentu obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz, wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 15.10.2015 r. do 04.11.2015 r.
Data publikacji: 
środa, 9 Grudnia, 2015

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 202/24, 202/22, 202/23 i 2...

Data publikacji: 
czwartek, 19 Listopada, 2015
Przedmiot: 
rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 202/24, 202/22, 202/23 i 200 położonych w obrębie ewidencyjnym Borowina, gmina Przywidz

Strony