Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
poniedziałek, 7 Marca, 2016
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

Data publikacji: 
czwartek, 3 Marca, 2016
Zarządzenie 15/2016
Przedmiot ogłoszenia: 
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentu obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz, wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 11.01.2016 r. do 01.02.2016 r. (II wyłożenie)

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi geodezyjno-kartogr...

Data publikacji: 
wtorek, 2 Lutego, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi geodezyjno-kartograficzne na terenie Gminy Przywidz w roku 2016

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 15.01.2016 r. zapraszającego Geodetów do składania ofert n...

Data publikacji: 
wtorek, 2 Lutego, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 15.01.2016 r. zapraszającego Geodetów do składania ofert na usługi geodezyjno-kartograficzne na terenie Gminy Przywidz w roku 2016

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 31.12.2015 zapraszającego Rzeczoznawców majątkowych do skł...

Data publikacji: 
wtorek, 19 Stycznia, 2016
Unieważnienie zapytania ofertowego
Przedmiot ogłoszenia: 
Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 31.12.2015 zapraszającego Rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie usług z zakresu wycen nieruchomości wraz z ich aktualizacją na terenie Gminy Przywidz 2016 r.

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi geodezyjno - karto...

Data publikacji: 
piątek, 15 Stycznia, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi geodezyjno - kartograficzne na terenie Gminy Przywidz w roku 2016

Strony