Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Zarządzenie 83A/2015

W sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentu obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz, wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 15.10.2015 r. do 04.11.2015 r.
Data publikacji: 
środa, 9 Grudnia, 2015

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 202/24, 202/22, 202/23 i 2...

Data publikacji: 
czwartek, 19 Listopada, 2015
Przedmiot: 
rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 202/24, 202/22, 202/23 i 200 położonych w obrębie ewidencyjnym Borowina, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwest...

Data publikacji: 
czwartek, 12 Listopada, 2015
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz...

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabud...

Data publikacji: 
wtorek, 3 Listopada, 2015
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz : nr działki 38/16 Piekło Dolne

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 202/24, 202/22, 202,23 i 2...

Data publikacji: 
piątek, 30 Października, 2015
Przedmiot: 
rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 202/24, 202/22, 202,23 i 200 położonych w obrębie ewidencyjnym Borowina, gmina Przywidz

przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia - demontaż i przebudowa linii napowietrznyc...

Data publikacji: 
wtorek, 20 Października, 2015
Przedmiot: 
przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia - demontaż i przebudowa linii napowietrznych, budowa linii kablowej średniego i niskiego napięcia, demontaż słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nn na działkach nr. 202 i 187 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra, gmina Przywidz

Strony