Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowi...

Data publikacji: 
piątek, 16 Stycznia, 2015
Przedmiot: 
zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zalesienie użytków PsIV i Ps V na działce nr 486/3, obręb ewidencyjny Przywidz , o łącznej powierzchni 1,0 ha, znajdującej się w zasięgu Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu"

budowa chodnika na działkach 18/1, 83/2, 93/1, 115, 98/1, 99/2, 113/1, 113/2 położonych w ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 24 Listopada, 2014
Przedmiot: 
budowa chodnika na działkach 18/1, 83/2, 93/1, 115, 98/1, 99/2, 113/1, 113/2 położonych w obrębie ewidencyjnych Kierzkowo, Gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na wykonanie pięcioletnich przeglądów...

Data publikacji: 
piątek, 21 Listopada, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych oraz elektrycznych budynków gminnych.
Załączniki: 

Zarządzenie 80A/2014

w sprawie Obwieszczenia o sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Data publikacji: 
piątek, 14 Listopada, 2014

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac wykończeni...

Data publikacji: 
piątek, 17 Października, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac wykończeniowych kontenera na boisku gminnym Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek, stanowi...

Data publikacji: 
środa, 1 Października, 2014
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek, stanowiących własność Gminy Przywidz

Strony