Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci...

Data publikacji: 
wtorek, 16 Czerwca, 2015
Przedmiot: 
ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami na fragmencie działki nr 154/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.

ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci...

Data publikacji: 
wtorek, 16 Czerwca, 2015
Przedmiot: 
ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami na fragmencie działki nr 154/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.

budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce 19 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo...

Data publikacji: 
piątek, 12 Czerwca, 2015
Obwieszczenie
Przedmiot ogłoszenia: 
budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce 19 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo oraz na działce nr 141 położonej w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

Data publikacji: 
wtorek, 9 Czerwca, 2015
Przedmiot: 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjażń

budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN 15kV na działkach nr 90/13, ...

Data publikacji: 
piątek, 15 Maja, 2015
Przedmiot: 
budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN 15kV na działkach nr 90/13, 90/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra, gmina Przywidz

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia decyzji dla lokalizacji inwes...

Data publikacji: 
wtorek, 12 Maja, 2015
Przedmiot: 
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 19 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo oraz działce nr 141 położonej w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina przywidz

budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn (15/0,4kV), budowalinii kablowej SN 15kV i ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Kwietnia, 2015
Przedmiot: 
budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn (15/0,4kV), budowalinii kablowej SN 15kV i nn 0,4kV oraz budowa słupa linii napowietrznej SN 15kV na działkach nr 13, 14/6, 16 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz.

Strony