Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia - demontaż i przebudowa linii napowietrznyc...

Data publikacji: 
wtorek, 29 Września, 2015
Przedmiot: 
przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia - demontaż i przebudowa linii napowietrznych, budowa linii kablowej średniego i niskiego napięcia, demontaż słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa stacji transformatorowej słupowej SN/nn na działkach nr 202 i 187 położonych w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra, gmina Przywidz

budowa stacji transformatorowej słupowej, linii napowietrzno - kablowej SN, linii kablowej...

Data publikacji: 
wtorek, 22 Września, 2015
Przedmiot: 
budowa stacji transformatorowej słupowej, linii napowietrzno - kablowej SN, linii kablowej nn 0,4kV na działkach nr 14, 264/2, 264/6, 162/1-A, 264/20, 264/15, 264/16. 264/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 32/2, 33, 34, 35/4, 24, 46 położonych w o...

Data publikacji: 
wtorek, 15 Września, 2015
Przedmiot: 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 32/2, 33, 34, 35/4, 24, 46 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Przywidz przeznaczonych na bezpłatne umieszc...

Data publikacji: 
piątek, 14 Sierpnia, 2015
Przedmiot: 
w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Przywidz przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach, w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na fragmentach działek nr 98/36 i 99/...

Data publikacji: 
środa, 26 Sierpnia, 2015
Przedmiot: 
budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na fragmentach działek nr 98/36 i 99/50 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na fragmentach działek nr 98/36 i 99/...

Data publikacji: 
piątek, 17 Lipca, 2015
Przedmiot: 
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na fragmentach działek nr 98/36 i 99/50 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz

budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na fragmenc...

Data publikacji: 
środa, 15 Lipca, 2015
Przedmiot: 
budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na fragmencie działki 154/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.

Strony