Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stano...

Data publikacji: 
wtorek, 7 Lipca, 2015
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stano...

Data publikacji: 
wtorek, 7 Lipca, 2015
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stano...

Data publikacji: 
wtorek, 7 Lipca, 2015
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz

Budowa sieci wodociągowej na działkach 147, 155, 157, 140, 15, 32/39, 32/7 położonych w ob...

Data publikacji: 
czwartek, 18 Czerwca, 2015
Przedmiot: 
Budowa sieci wodociągowej na działkach 147, 155, 157, 140, 15, 32/39, 32/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gmina Przywidz.

ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci...

Data publikacji: 
wtorek, 16 Czerwca, 2015
Przedmiot: 
ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami na fragmencie działki nr 154/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.

ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci...

Data publikacji: 
wtorek, 16 Czerwca, 2015
Przedmiot: 
ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami na fragmencie działki nr 154/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.

budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce 19 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo...

Data publikacji: 
piątek, 12 Czerwca, 2015
Obwieszczenie
Przedmiot ogłoszenia: 
budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce 19 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo oraz na działce nr 141 położonej w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

Data publikacji: 
wtorek, 9 Czerwca, 2015
Przedmiot: 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjażń

Strony