Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN 15kV na działkach nr 90/13, ...

Data publikacji: 
piątek, 15 Maja, 2015
Przedmiot: 
budowa elektroenergetycznej linii kablowej i napowietrznej SN 15kV na działkach nr 90/13, 90/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra, gmina Przywidz

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia decyzji dla lokalizacji inwes...

Data publikacji: 
wtorek, 12 Maja, 2015
Przedmiot: 
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 19 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo oraz działce nr 141 położonej w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina przywidz

budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn (15/0,4kV), budowalinii kablowej SN 15kV i ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Kwietnia, 2015
Przedmiot: 
budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn (15/0,4kV), budowalinii kablowej SN 15kV i nn 0,4kV oraz budowa słupa linii napowietrznej SN 15kV na działkach nr 13, 14/6, 16 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stano...

Data publikacji: 
piątek, 3 Kwietnia, 2015
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stano...

Data publikacji: 
piątek, 3 Kwietnia, 2015
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stano...

Data publikacji: 
piątek, 3 Kwietnia, 2015
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

Data publikacji: 
środa, 1 Kwietnia, 2015
Przedmiot: 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Peplin - Gdańsk Przyjaźń

Strony