Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

Data publikacji: 
środa, 1 Kwietnia, 2015
Przedmiot: 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Peplin - Gdańsk Przyjaźń

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz przyłą...

Data publikacji: 
wtorek, 31 Marca, 2015
Przedmiot: 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz przyłączonymi działkami nr 17/2 i 17/4 w obrębie ewidencyjnym Jodłowno, gmina Przywidz.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przes...

Data publikacji: 
czwartek, 26 Marca, 2015
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gromadzin, obręb Przywidz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

Data publikacji: 
środa, 25 Marca, 2015
Przedmiot: 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń.

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi geodezyjno-kartogr...

Data publikacji: 
czwartek, 5 Lutego, 2015
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi geodezyjno-kartograficzne na terenie Gminy Przywidz w 2015 roku
Załączniki: 

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stano...

Data publikacji: 
czwartek, 22 Stycznia, 2015
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz

zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowi...

Data publikacji: 
piątek, 16 Stycznia, 2015
Przedmiot: 
zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zalesienie użytków PsIV na działce nr 266, obręb ewidencyjny Trzepowo , o łącznej powierzchni 0,23 ha, znajdującej się w zasięgu Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu"

zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowi...

Data publikacji: 
piątek, 16 Stycznia, 2015
Przedmiot: 
zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zalesienie użytków RVI i Ps V na działce nr 241/7, obręb ewidencyjny Przywidz , o łącznej powierzchni 2,31 ha, znajdującej się w zasięgu Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu"

zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowi...

Data publikacji: 
piątek, 16 Stycznia, 2015
Przedmiot: 
zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zalesienie użytków PsIV i Ps V na działce nr 486/3, obręb ewidencyjny Przywidz , o łącznej powierzchni 1,0 ha, znajdującej się w zasięgu Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu"

Strony