Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestyc...

Data publikacji: 
środa, 18 Grudnia, 2013
Przedmiot: 
wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz wymiana słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV, SN 15kV na działkach nr 43, 128, 130, 133, 129/3 w obrębie Sucha Huta, gmina Przywidz.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
piątek, 13 Grudnia, 2013
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo - gmina Przywidz.

Zarządzenie 66/2013

w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości
Data publikacji: 
piątek, 13 Grudnia, 2013

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabud...

Data publikacji: 
wtorek, 19 Listopada, 2013
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestyc...

Data publikacji: 
środa, 20 Listopada, 2013
Przedmiot: 
wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na działkach nr 20/16, 20/28, 20/3, 20/27 położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, gmina Przywidz.

wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestyc...

Data publikacji: 
środa, 13 Listopada, 2013
Przedmiot: 
wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, nn 0,4kV oraz stacji transformatorowej słupowej na działkach 59/2, 60, 61, 49, 75, 100, 152/1, 105/1 w miejscowości Sucha Huta, gmina Przywidz.

wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestyc...

Data publikacji: 
środa, 13 Listopada, 2013
Przedmiot: 
wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4V wraz ze złączami kablowymi nn 0,4kV na działkach nr 40/10, 508/9, 510/8 w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
czwartek, 7 Listopada, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach 29, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7 w miejscowości Jodłowno, obręb ewidencyjny Jodłowno, gmina Przywidz

Strony