Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
czwartek, 24 Kwietnia, 2014
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej SN 15kV, budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV na działce nr 87/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz

modernizacja istniejących słupów energetycznych i linii napowietrznej nn 0,4kV na działkac...

Data publikacji: 
wtorek, 15 Kwietnia, 2014
Przedmiot: 
modernizacja istniejących słupów energetycznych i linii napowietrznej nn 0,4kV na działkach nr 53/18 i 53/19 położonych w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabud...

Data publikacji: 
poniedziałek, 31 Marca, 2014
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo...

Data publikacji: 
czwartek, 10 Kwietnia, 2014
Przedmiot: 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji istniejących słupów energety...

Data publikacji: 
poniedziałek, 10 Marca, 2014
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji istniejących słupów energetycznych i linii napowietrznej nn 0.4 kV na działkach numer 53/18 i 53/19 położonych w obrębie administracyjnym Michalin, gmina Przywidz

Strony