Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Przywidz (...) oraz sporządzenie Gminnego Programu...

Data publikacji: 
czwartek, 4 Września, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Przywidz (...) oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przywidz na lata (...)

Zarządzenie 65/2014

w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń w obiektach jednostek oświatowych stanowiących własność Gminy Przywidz
Data publikacji: 
poniedziałek, 1 Września, 2014

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek, stanowi...

Data publikacji: 
wtorek, 22 Lipca, 2014
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek, stanowiących własność Gminy Przywidz

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek, stanowi...

Data publikacji: 
wtorek, 22 Lipca, 2014
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek, stanowiących własność Gminy Przywidz

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabud...

Data publikacji: 
czwartek, 12 Czerwca, 2014
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie...

Data publikacji: 
wtorek, 1 Lipca, 2014
Przedmiot: 
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr 50/4, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz.

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa warsztatu...

Data publikacji: 
środa, 11 Czerwca, 2014
Przedmiot: 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa warsztatu blacharsko – lakierniczego usytuowanego w Pomlewie dz. nr 50/6, gm. Przywidz” (decyzja znak: GK.O.6220.7.2013 z dnia 06 czerwca 2014 r

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia mieszkańców i właścicieli działek w obrębie ewidencyjnym Ko...

Data publikacji: 
piątek, 16 Maja, 2014
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia mieszkańców i właścicieli działek w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra, że przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej dla sołectwa Kozia Góra na działce nr 95/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra, gmina Przywidz.

Strony