Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz zwraca się zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na sporządzeniu miejsc...

Data publikacji: 
wtorek, 21 Stycznia, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentów geodezyjnych Miłowo i Przywidz gmina Przywidz.
Załączniki: 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowi...

Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Stycznia, 2014
Przedmiot: 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV, linii kablowej nn 0,4kV oraz wymianie słupów linii napowietrznej nn 0,4kV, SN 15kV na działkach nr 43, 128, 130, 133, 129/3 w obrębie Sucha Huta, gmina Przywidz

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowi...

Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Stycznia, 2014
Przedmiot: 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na działkach nr 20/16, 20/28, 20/3, 20/27 położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, gmina Przywidz

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I d...

Data publikacji: 
piątek, 10 Stycznia, 2014
Przedmiot: 
przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentów obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz.

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
czwartek, 9 Stycznia, 2014
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi nn 0,4 kV na działkach nr 40/10, 508/9, 510/8 w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
poniedziałek, 30 Grudnia, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej na działach 59/2, 60, 61, 49, 75, 152/1, 105/1 w miejscowości Sucha Huta, gmina Przywidz.

Zarządzenie 67A/2013

w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo gmina Przywidz
Data publikacji: 
czwartek, 19 Grudnia, 2013

wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestyc...

Data publikacji: 
środa, 18 Grudnia, 2013
Przedmiot: 
wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz wymiana słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV, SN 15kV na działkach nr 43, 128, 130, 133, 129/3 w obrębie Sucha Huta, gmina Przywidz.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
piątek, 13 Grudnia, 2013
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo - gmina Przywidz.

Strony