Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestyc...

Data publikacji: 
poniedziałek, 2 Września, 2013
Przedmiot: 
wszczęcie postępowania administracyjnego o przystąpieniu do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV na fragmencie działki nr 35/2 w miejscowości Szklana Góra, obręb Kozia Góra, gmina Przywidz

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
poniedziałek, 2 Września, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowa sieci wodociągowej na działkach 22/1 i 29 wraz z przyłączem do działki 30/7 w obrębie ewidencyjnym Jodłowno, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek nieza...

Data publikacji: 
poniedziałek, 12 Sierpnia, 2013
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

Informator konkursowy: Dotyczący postępowania przy wydzierżawieniu gruntu o powierzchni ok. 9 400 m2...

Data publikacji: 
poniedziałek, 29 Lipca, 2013
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Informator konkursowy: Dotyczący postępowania przy wydzierżawieniu gruntu o powierzchni ok. 9 400 m2 będącego własnością Gminy Przywidz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
piątek, 26 Lipca, 2013
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Huta Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05.08.2013r. do 26.08.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Przywidz w godz. od 9:00 do 15:00.

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabud...

Data publikacji: 
czwartek, 11 Lipca, 2013
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert Rzeczoznawców majątkowych na wykonanie usług z zakre...

Data publikacji: 
środa, 9 Stycznia, 2013
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do składania ofert Rzeczoznawców majątkowych na wykonanie usług z zakresu szacowania nieruchomości wraz z ich aktualizacją na terenie Gminy Przywidz W 2013r.

Strony