Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo...

Data publikacji: 
czwartek, 10 Kwietnia, 2014
Przedmiot: 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo I w obszarze ulic Mestwina i Subisława dla fragmentu obrębu geodezyjnego Trzepowo, gmina Przywidz.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji istniejących słupów energety...

Data publikacji: 
poniedziałek, 10 Marca, 2014
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji istniejących słupów energetycznych i linii napowietrznej nn 0.4 kV na działkach numer 53/18 i 53/19 położonych w obrębie administracyjnym Michalin, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zaprasza Rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie usług z zakre...

Data publikacji: 
czwartek, 27 Lutego, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza Rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie usług z zakresu wycen nieruchomości wraz z ich aktualizacją na terenie Gminy Przywidz w 2014r.

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania "Remon...

Data publikacji: 
piątek, 21 Lutego, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania "Remont ulicy Jesionowej w Przywidzu"
Załączniki: 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi geodezyjno-kartogr...

Data publikacji: 
czwartek, 20 Lutego, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi geodezyjno-kartograficzne na terenie Gminy Przywidz. (UWAGA!: Zmiana terminu składania ofert. Nowa data 12.03.2014r.) Dodatkowa informacja: pkt. 4 formularza ofertowego nie będzie brany pod uwagę

Wójt Gminy Przywidz unieważnia postępowanie bez podania przyczyny zapytania ofertowego dotyczącej sp...

Data publikacji: 
czwartek, 20 Lutego, 2014
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz unieważnia postępowanie bez podania przyczyny zapytania ofertowego dotyczącej sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I

Zarządzenie 9/2014

w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo gmina Przywidz.
Data publikacji: 
piątek, 31 Stycznia, 2014

Strony