Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz zaprasza Rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie usług z zakre...

Data publikacji: 
czwartek, 27 Lutego, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza Rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie usług z zakresu wycen nieruchomości wraz z ich aktualizacją na terenie Gminy Przywidz w 2014r.

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania "Remon...

Data publikacji: 
piątek, 21 Lutego, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania "Remont ulicy Jesionowej w Przywidzu"
Załączniki: 

Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi geodezyjno-kartogr...

Data publikacji: 
czwartek, 20 Lutego, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi geodezyjno-kartograficzne na terenie Gminy Przywidz. (UWAGA!: Zmiana terminu składania ofert. Nowa data 12.03.2014r.) Dodatkowa informacja: pkt. 4 formularza ofertowego nie będzie brany pod uwagę

Wójt Gminy Przywidz unieważnia postępowanie bez podania przyczyny zapytania ofertowego dotyczącej sp...

Data publikacji: 
czwartek, 20 Lutego, 2014
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz unieważnia postępowanie bez podania przyczyny zapytania ofertowego dotyczącej sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I

Zarządzenie 9/2014

w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo gmina Przywidz.
Data publikacji: 
piątek, 31 Stycznia, 2014

Zarządzenie 8/2014

w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz, gmina Przywidz.
Data publikacji: 
wtorek, 28 Stycznia, 2014

Zarządzenie 7/2014

w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Kozia Góra, gmina Przywidz.
Data publikacji: 
piątek, 24 Stycznia, 2014

Wójt Gminy Przywidz zwraca się zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na sporządzeniu miejsc...

Data publikacji: 
wtorek, 21 Stycznia, 2014
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zwraca się zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentów geodezyjnych Miłowo i Przywidz gmina Przywidz.
Załączniki: 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowi...

Data publikacji: 
poniedziałek, 20 Stycznia, 2014
Przedmiot: 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0, 4kV, linii kablowej nn 0,4kV oraz wymianie słupów linii napowietrznej nn 0,4kV, SN 15kV na działkach nr 43, 128, 130, 133, 129/3 w obrębie Sucha Huta, gmina Przywidz

Strony