Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
czwartek, 7 Listopada, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nn 0,4kV na działkach nr 143/3, 168/4, 168/1, 165, 196/2, 209/4, 209/15 w miejscowości Przywidz, obręb Przywidz, gmina Przywidz.

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
czwartek, 7 Listopada, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie linii napowietrznej SN 15kV na działkach nr 342, 428, 441, 443, 153, 163, w miejscowości Przywidz, obręb Przywidz, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabud...

Data publikacji: 
środa, 30 Października, 2013
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.
Odniesienie: 
Zarządzenie 51/2013

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
piątek, 25 Października, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : budowie linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV, SN 15kV na działkach nr 65/10, 71, 85/4 w obrębie Huta Dolna, gmina Przywidz.

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
piątek, 18 Października, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV na działce nr 99/50 w miejscowości Roztoka, obręb Nowa Wieś Przywidzka, gmina Przywidz

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polega...

Data publikacji: 
piątek, 18 Października, 2013
Przedmiot: 
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV na fragmencie działki nr 35/2 w miejscowości Szklana Góra, obręb Kozia Góra, gmina Przywidz

Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego ...

Data publikacji: 
czwartek, 17 Października, 2013
Przedmiot: 
Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentów obrębów geodezyjnych Piekło Górne, Borowina i Kierzkowo - gmina Przywidz

Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego ...

Data publikacji: 
czwartek, 17 Października, 2013
Przedmiot: 
Obwieszczenie Wójta Gminy Przywidz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabud...

Data publikacji: 
czwartek, 17 Października, 2013
Ogłoszenie
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 7 Października, 2013
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przywidz oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko.

Strony