Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działce...

Data publikacji: 
piątek, 24 Marca, 2017
Przedmiot: 
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi na działce nr 189 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego d...

Data publikacji: 
poniedziałek, 6 Lutego, 2017
Przedmiot: 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr. 17/2 i 17/4 położony...

Data publikacji: 
czwartek, 5 Stycznia, 2017
Przedmiot: 
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr. 17/2 i 17/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Jodłowno, gmina Przywidz

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 17/2 i 17/4 położonyc...

Data publikacji: 
środa, 30 Listopada, 2016
Przedmiot: 
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 17/2 i 17/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Jodłowno, gmina Przywidz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
wtorek, 15 Listopada, 2016
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szklana Góra I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz, wraz z prognozą oddziaływania na środowiska.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu p...

Data publikacji: 
poniedziałek, 14 Listopada, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : rozbudowie sieci wodociągowej na działce 24 położonej w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz.

Strony