Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Budowa sieci wodociągowej Φ 110 na działce 146/3 wraz z przyłączem wodociągowym do działk...

Data publikacji: 
poniedziałek, 16 Lipca, 2018
Przedmiot: 
Budowa sieci wodociągowej Φ 110 na działce 146/3 wraz z przyłączem wodociągowym do działki 143/18 w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy...

Data publikacji: 
piątek, 6 Lipca, 2018
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), stosowanie do art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Urząd Gminy Przywidz zawiadamia, że na wniosek z dnia 04.07.2018 r. Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Stanisława Skulimowskiego przystępuje do ustalenia decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie lini kablowej nn 0,4 kV na działce 298/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji GN.P.6733.8.2018.DA z dnia 6 lipca 2018 r...

Data publikacji: 
piątek, 6 Lipca, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji GN.P.6733.8.2018.DA z dnia 6 lipca 2018 roku o ustaleniu kokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie wodociągu w miejscowości Piekło Górne, na działkach nr 146/3 i 140 w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwest...

Data publikacji: 
poniedziałek, 11 Czerwca, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie wodociągu w miejscowości Piekło Górne, na działkach nr 146/3 i 140 w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P,6733.6.2018.DA z dnia 6 czerwca...

Data publikacji: 
środa, 6 Czerwca, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P,6733.6.2018.DA z dnia 6 czerwca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej SN 15 kV, nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej wraz ze złączem kablowym średniego napięcia na działkach 86, 81, 80, 82, 79/22, 79/25 położonych w obrębie ewidencyjnym Trzepowo, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek nieuzbro...

Data publikacji: 
wtorek, 8 Maja, 2018
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek nieuzbrojonych stanowiących własność Gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.5.2018.DA z dnai 25 kwietn...

Data publikacji: 
środa, 25 Kwietnia, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.5.2018.DA z dnai 25 kwietnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach 116/2, 110, 113/6, 118. 113/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

Strony