Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie w...

Data publikacji: 
poniedziałek, 31 Lipca, 2017
Przedmiot: 
Ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie wodociągu w miejscowości Olszanka, na działkach nr 19 i 31/6 w obrębie ewidencyjnym Olszanka, gmina Przywidz oraz działce 113 w obrębie ewidencyjnym Błotnia, gmina Trąbki Wielkie.

budowa linii napowietrznej SN 15kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz przebudo...

Data publikacji: 
poniedziałek, 24 Lipca, 2017
Przedmiot: 
budowa linii napowietrznej SN 15kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działce nr 274 położonej w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz

bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

Data publikacji: 
piątek, 14 Lipca, 2017
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku
Przedmiot ogłoszenia: 
bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

rozbudowa wodociągu w miejscowości Piekło Dolne, na działkach nr. 42/68 i 42/6 w obrębie e...

Data publikacji: 
środa, 28 Czerwca, 2017
Przedmiot: 
rozbudowa wodociągu w miejscowości Piekło Dolne, na działkach nr. 42/68 i 42/6 w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu p...

Data publikacji: 
środa, 14 Czerwca, 2017
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 93 i 158/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Sucha Huta, gmina Przywidz.

Strony