Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek nieuzbro...

Data publikacji: 
czwartek, 29 Marca, 2018
Ogłoszenie o przetargu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek nieuzbrojonych stanowiących własność Gminy Przywidz.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania ...

Data publikacji: 
wtorek, 27 Marca, 2018
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, Gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2018.DA z dnia 14 marca ...

Data publikacji: 
środa, 14 Marca, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.3.2018.DA z dnia 14 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie lini kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie linii napowietrznej na działkach 17, 73/5, 73/6, 68/2, 68/5, 67, 181/5, 181/4, 181/3, 181/2, 181/1, 66/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2018.DA z dnia 02 marca ...

Data publikacji: 
piątek, 2 Marca, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2018.DA z dnia 02 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn na działkach nr 60/1, 60/2, 61, 62/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Huta, gmina Przywidz oraz modernizacji słupa linii napowietrznej na działce 60/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Huta, gmina Przywidz

Zarządzenie 5/2018

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 
środa, 28 Lutego, 2018

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2018.DA z dnia 14 lutego...

Data publikacji: 
środa, 14 Lutego, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2018.DA z dnia 14 lutego 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - etap III Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra na działce 135/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra gmina Przywidz

Strony