Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Zarządzenie 5/2018

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Data publikacji: 
środa, 28 Lutego, 2018

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2018.DA z dnia 14 lutego...

Data publikacji: 
środa, 14 Lutego, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.1.2018.DA z dnia 14 lutego 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - etap III Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra na działce 135/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwest...

Data publikacji: 
poniedziałek, 22 Stycznia, 2018
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - etap III Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra na działce nr 135/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Jodłowno oraz na działce 619 położonej w obrębie ewidencyjnym Marszewska Góra gmina Przywidz

O wydaniu postanowienia prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w załączniku graficznym 1A ...

Data publikacji: 
poniedziałek, 22 Stycznia, 2018
Przedmiot: 
O wydaniu postanowienia prostującego z urzędu oczywistą omyłkę w załączniku graficznym 1A do decyzji Wójta Gminy Przywidz znak GN.P.6733.15.2015.DA z dnia 30 grudnia 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - etap III Gromadzin, Jodłowno, Marszewska Góra na działkach nr 235/2, 235/11, 72/2, 67, 66/34, 54/2, 60, 71/16. 43/21, 82/1, 40/10, 508/9, 510/8, 13, 5/18, 5/24, 4, 1/18, 234/9, położonych w obrębię ewidencyjnym Przywidz, na działkach 135/2, 12, 29, 146/3, 147/2, 152/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Jodłowno, na działkach 135/2, 581, 382/1, 384/3, 101/10, 102/1, 381/4, 101/13, 101/18, 202, 335, 337/1, 345/2, 270/1, 344, 231, 217, 192, 195/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Pomlewo gmina Przywidz t.j. nieuwzględnienie granic działek nr 60 i 510/8 w obrębie Przywidz poprzez zastąpienie załącznika obejmującego ww. działki załącznikiem do nimniejszego postanowienia.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz...

Data publikacji: 
poniedziałek, 4 Grudnia, 2017
Przedmiot: 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz III dla fragmentu obręby geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz.

Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgonie z art. 5 ust. 1 i 2 u.i.s.p., po rozpatzreniu wnio...

Data publikacji: 
czwartek, 9 Listopada, 2017
Przedmiot: 
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgonie z art. 5 ust. 1 i 2 u.i.s.p., po rozpatzreniu wniosku TLL/4096/17 z dnia 4 października 2017r. (wpływ 10 października 2017r.) , Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165, reprezentowanych przez Pana Macieja Zielonkę, w dniu 8 listopada 2017 r. wydał decyzję nr WI-X.747.1.30.2017.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia:

Strony