Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.9.2017.DA z dnia 03 paźedz...

Data publikacji: 
wtorek, 3 Października, 2017
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.9.2017.DA z dnia 03 paźedziernika 2017 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie wodociągi w miejscowości Olszanka, gmina Przywidz oraz działce nr 113 w obrębie ewidencyjnym Błotnia gmina Trąbki Wielkie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
czwartek, 28 Września, 2017
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2017.DA z dnia 26 wrześ...

Data publikacji: 
wtorek, 26 Września, 2017
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2017.DA z dnia 26 września 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn na działce nr 200 położonej w obrębie ewidencyjnym Borowina, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Administracynego Budowa linii kablowej nn na dzia...

Data publikacji: 
czwartek, 7 Września, 2017
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Administracynego Budowa linii kablowej nn na działce nr 200 położonej w obrębie ewidencyjnym Borowina, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy...

Data publikacji: 
poniedziałek, 4 Września, 2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki..

Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy...

Data publikacji: 
poniedziałek, 4 Września, 2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki..

Ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie w...

Data publikacji: 
poniedziałek, 31 Lipca, 2017
Przedmiot: 
Ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie wodociągu w miejscowości Olszanka, na działkach nr 19 i 31/6 w obrębie ewidencyjnym Olszanka, gmina Przywidz oraz działce 113 w obrębie ewidencyjnym Błotnia, gmina Trąbki Wielkie.

Strony