Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wojewoda Pomorski zawiadamia,że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 u.i.s.p., po rozpatrzeniu wn...

Data publikacji: 
środa, 25 Października, 2017
Przedmiot: 
Wojewoda Pomorski zawiadamia, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 u.i.s.p., po rozpatrzeniu wniosku nr TLL/3702/17 z dnia 14 września 2017r. (wpływ 27 września 2017r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165, reprezentowana przez Pana Macieja Zielonkę, w dniu 25 października 2017r. wydał decyzję nr WI-X.747.1.28.2017.AM o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: "Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń", na działkach ewidencyjnych: - w gminie Przywidz: 119/3 w obrębie Marszewska Góra, 59, 172/2 w obrębie Jodłowno, - w gminie Kolbudy: 25/2, 103/2, 179/2, 190/4, 191/3, w obrębie Buszkowy Górne, - w gminie Trąbki Wielkie: 5, 78, 80/6, 493 w obrębie Mierzeszyn, 81/2, 82/2, 239. 242, 243/1, w obrębie Warcz, 135/3, 261/1 w obrębie Graniczna Wieś, 155/3, 164/5, 281 w obrębie Postołowo.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.9.2017.DA z dnia 03 paźedz...

Data publikacji: 
wtorek, 3 Października, 2017
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.9.2017.DA z dnia 03 paźedziernika 2017 roku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie wodociągi w miejscowości Olszanka, gmina Przywidz oraz działce nr 113 w obrębie ewidencyjnym Błotnia gmina Trąbki Wielkie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
czwartek, 28 Września, 2017
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz II dla fragmentu obrębu geodezyjnego Przywidz, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2017.DA z dnia 26 wrześ...

Data publikacji: 
wtorek, 26 Września, 2017
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.11.2017.DA z dnia 26 września 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn na działce nr 200 położonej w obrębie ewidencyjnym Borowina, gmina Przywidz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Administracynego Budowa linii kablowej nn na dzia...

Data publikacji: 
czwartek, 7 Września, 2017
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Administracynego Budowa linii kablowej nn na działce nr 200 położonej w obrębie ewidencyjnym Borowina, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy...

Data publikacji: 
poniedziałek, 4 Września, 2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki..

Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy...

Data publikacji: 
poniedziałek, 4 Września, 2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki..

Strony