Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Administracynego Budowa linii kablowej nn na dzia...

Data publikacji: 
czwartek, 7 Września, 2017
Przedmiot: 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Administracynego Budowa linii kablowej nn na działce nr 200 położonej w obrębie ewidencyjnym Borowina, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy...

Data publikacji: 
poniedziałek, 4 Września, 2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki..

Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy...

Data publikacji: 
poniedziałek, 4 Września, 2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń dnia 30.08.2017 r. w siedzibie Gminy w Przywidzu został wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego licytacji ustnej obejmujący działki..

Ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie w...

Data publikacji: 
poniedziałek, 31 Lipca, 2017
Przedmiot: 
Ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie wodociągu w miejscowości Olszanka, na działkach nr 19 i 31/6 w obrębie ewidencyjnym Olszanka, gmina Przywidz oraz działce 113 w obrębie ewidencyjnym Błotnia, gmina Trąbki Wielkie.

budowa linii napowietrznej SN 15kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz przebudo...

Data publikacji: 
poniedziałek, 24 Lipca, 2017
Przedmiot: 
budowa linii napowietrznej SN 15kV, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działce nr 274 położonej w obrębie ewidencyjnym Michalin, gmina Przywidz

bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

Data publikacji: 
piątek, 14 Lipca, 2017
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku
Przedmiot ogłoszenia: 
bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

Strony