Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr. 17/2 i 17/4 położony...

Data publikacji: 
czwartek, 5 Stycznia, 2017
Przedmiot: 
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr. 17/2 i 17/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Jodłowno, gmina Przywidz

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 17/2 i 17/4 położonyc...

Data publikacji: 
środa, 30 Listopada, 2016
Przedmiot: 
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 17/2 i 17/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Jodłowno, gmina Przywidz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
wtorek, 15 Listopada, 2016
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szklana Góra I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz, wraz z prognozą oddziaływania na środowiska.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu p...

Data publikacji: 
poniedziałek, 14 Listopada, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : rozbudowie sieci wodociągowej na działce 24 położonej w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabud...

Data publikacji: 
czwartek, 10 Listopada, 2016
przetarg
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących działek niezabudowanych stanowiących własność Gminy Przywidz

ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie s...

Data publikacji: 
piątek, 21 Października, 2016
Przedmiot: 
ustalenie decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Piekło Górne na działce 24 położonej w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu p...

Data publikacji: 
wtorek, 18 Października, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 74/14, 73/2 i 73/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu p...

Data publikacji: 
środa, 12 Października, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, budowa linii kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV, budowa słupa linii napowietrznej SN 15 kV oraz budowa słupów linii napowietrznej nn 0,4 kV na działkach nr 20/7 i 20/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Piekło Górne, Gmina Przywidz

Strony