Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wymiana szafy sterującej z zabezpieczeniem do dwóch pomp 18 KW pracujących naprzemiennie na płynnym ...

Data publikacji: 
środa, 30 Marca, 2016
Zapytanie ofertowe
Przedmiot ogłoszenia: 
Wymiana szafy sterującej z zabezpieczeniem do dwóch pomp 18 KW pracujących naprzemiennie na płynnym rozruchu (softstart) w miejscowości Przywidz, gm. Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwest...

Data publikacji: 
piątek, 25 Marca, 2016
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia, że przystępuje do ustalenia decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działce nr 50/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Pomlewo, gmina Przywidz

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szklana ...

Data publikacji: 
wtorek, 22 Marca, 2016
Przedmiot: 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szklana Góra I dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Przywidz

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
czwartek, 17 Marca, 2016
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentu obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
poniedziałek, 7 Marca, 2016
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ...

Data publikacji: 
czwartek, 3 Marca, 2016
Zarządzenie 15/2016
Przedmiot ogłoszenia: 
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłowo I dla fragmentu obrębów geodezyjnych Miłowo i Przywidz, gmina Przywidz, wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 11.01.2016 r. do 01.02.2016 r. (II wyłożenie)

Strony