sesje

Sesja 24

Data zgromadzenia: 
środa, 27 Lutego, 2013
Typ sesji: 
Zwyczajna
Porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawy regulaminowe:
  a) Zatwierdzenie porządku obrad,
  b) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Przywidz a Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku o przekazanie środków pieniężnych na zakup paliwa do pojazdów służbowych.
  2) Zmian w budżecie Gminy Przywidz na 2013 rok.
  3) Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Przywidz na lata 2013 – 2019.
  4) Przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady na 2013 rok.
  5) Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przywidz na lata 2012 – 2015 z perspektywądo roku 2019 wraz z prognozą.
  6) Nadania nazw ulic w miejscowości Miłowo, obręb ewidencyjny Miłowo.
 6. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Zakończenie obrad
Protokół z sesji: