sprawozdania wojta

Sprawozdanie Wójta za okres 10.11.2010 - 16.12.2010