podstrona

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny


Zarządzenie Wójta Gminy Przywidz nr 8/2010 z dnia 1.02.2010r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przywidz Referat Organizacyjny

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY PRZYWIDZ

 

 

 

Stanowisko

 

Imię i Nazwisko

Numer pokoju piętro

E-mail

Numer telefonu

I Piętro

Wójt

 

Marek Zimakowski

10

zimakowski.wojt@przywidz.pl

(58) 682-51-46

Zastępca Wójta,

Kierownik Referatu Inwestycji
 i Gospodarki Komunalnej

 

Dariusz Czaiński

6

zastepca@przywidz.pl

(58) 682-51-46

REFERTAT FINANSOWY

Parter

Skarbnik

 

Barbara Borowska

5

skarbnik@przywidz.pl

(58) 682-59-89

Inspektor ds. windykacji

Krystyna Lewicka

2

ksiegowosc@przywidz.pl

(58) 682-59-83

Inspektor ds. podatków i opłat

Anna Pożoga

 

2

podatki@przywidz.pl

(58) 682-59-81

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Cecylia Cierocka

3

c.cierocka@przywidz.pl

 

(58) 682-59-84

Podinspektor ds. księgowości oświatowej

 

Anna Litwiniuk

3

a.litwiniuk@przywidz.pl

(58) 682-59-84

Podinspektor ds. płac

 

Ewa Szczypiorowska- Berlik

4

e.szczypiorowska@przywidz.pl

(58) 682-59-84

Inspektor

 ds. windykacji

 

Anna Koniecka

4

opłaty_lokalne@przywidz.pl

(58) 682-59-84

Podinspektor ds. księgowości

 

Sandra Kłęk pracownik przebywający na długotrwałym zwolnieniu

4

fundusze_soleckie@przywidz.pl

(58) 682-59-84

Referent ds. księgowości i VAT

Marieta Węsierska -Tessen

4

korespondencja_VAT@przywidz.pl

(58) 682-59-83

REFERAT ORGANIZACYJNY

I Piętro

Kierownik Referatu Organizacyjnego

 

Hanna Masiak

11

sekretarz@przywidz.pl

(58) 682-59-86

Referent ds. kancelaryjnych

 

Karolina Szymikowska

9

sekretariat@przywidz.pl

(58) 682-51-46

Parter

Inspektor ds. ewidencji ludności i dokumentów tożsamości

Aleksandra Kajzer - Piasecka

 

1

elud@przywidz.pl

(58) 682-59-82

II Piętro

Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Jolanta Barton

14

fundusze@przywidz.pl

(58) 682-59-94

Referent ds. promocji, turystyki i funduszy sołeckich

Edyta Skrzypek

17

promocja@przywidz.pl

(58) 682-59-94

Sekretarz, Inspektor ds. społecznych

Grażyna Kłęk

17

oswiata@przywidz.pl

(58) 682-59-94

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

II Piętro

Inspektor ds. komunalnych

Aldona Giczewska

13

gospodarka_komunalna@przywidz.pl

(58) 682-59-90

Podinspektor ds. ochrony środowiska

Alina Klejna 

13

ochrona_srodowiska@przywidz.pl

(58) 682-59-90

Inspektor ds. inwestycji

 

Tomasz Herbasz

12

t.herbasz@przywidz.pl

(58) 682-50-69

Podinspektor ds. dróg

 

Leszek Zarach

12

drogi@przywidz.pl

(58) 682-50-69

REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

II piętro

Kierownik Referatu

 

Dorota Adamska

15

urbanista@przywidz.pl

(58) 682-59-92

Geodeta gminny

 

Ewa Witkowska

14

e.witkowska@przywidz.pl

(58) 682-59-91

Inspektor ds. planowania przestrzennego

 

Katarzyna Miazga

 

14

planowanie@przywidz.pl

(58) 682-59-91

Urbanista

 

Mateusz Sieńko

14

m.sienko@przywidz.pl

(58) 682-59-91

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, melioracji i rolnictwa

Iwetta Kruczkowska

16

nieruchomosci@przywidz.pl

(58) 682-59-93

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Parter

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Aleksandra Ciecholewska

1

usc@przywidz.pl

(58) 682-59-82

SAMODZIELNE STANOWISKA

 

I piętro

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i kadr

Gabriela Pożoga

7

biuro_rady@przywidz.pl

(58)682-59-87

II piętro

 

Inspektor  ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Krzysztof Chrostek

14

obrona_cywilna@przywidz.pl

(58) 682-59-91

Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

Arkadiusz Mikulski

16

osp_ug@przywidz.pl

(58) 682-59-93